SecurityWorldMarket

26-01-2023

Falck skruer markant op for investeringsniveauet

- Vi skruer markant op for investeringsniveauet i 2023 med betydelige investeringer i digitalisering og udviklingen af fremtidens sundhedsydelser, siger Jakob Riis, CEO for Falck.

Falck opnåede i 2022 en omsætning på 12.030 mio. kr. og en organisk vækst på 5,7 procent. Driftsresultatet (EBITA) udgjorde 517 mio. kr. korrigeret for covid-19 testaktiviteterne. Sundheds- og beredskabsvirksomheden står på et sundt økonomisk fundament og har igennem året investeret 90 mio. kr. i forretningsudvikling og digitalisering. Investeringerne øges betydeligt i 2023 for at imødekomme efterspørgslen på nye og digitale sundhedsydelser.

Falck fortsatte vækststrategien og leverede en organisk vækst igennem hele året på tværs af forretningsenhederne i Europa, USA og Latin Amerika. Væksten var drevet af et større salg af sundhedsløsninger og større kontrakter inden for brand- og ambulancedriften.

- Det har været et solidt år for Falck. Vi leverede en sund og bredt forankret organisk vækst i samtlige kvartaler og leverede et tilfredsstillende driftsresultat. Øget efterspørgsel på sundhedsydelser kræver, at vi som sundhedsleverandør sikrer robusthed og innovationskraft til fortsat at udvikle nye, digitale og smartere måder at levere sundhed på. Vi skruer derfor markant op for investeringsniveauet i 2023 med betydelige investeringer i digitalisering og udviklingen af fremtidens sundhedsydelser, siger Jakob Riis, administrerende direktør for Falck.

Samlet set leverede Falck tæt på 9 mio. sundhedsydelser i 2022, hvilket er tæt på 1 mio. mere end året før. Stigningen var drevet af et øget fokus på forebyggelse og større efterspørgsel på hjælp inden for fysisk og mental sundhed.

Science Based Targets initiativet

En vigtig milepæl blev opnået i 2022, da Falck tilsluttede sig Science Based Targets initiativet og forpligtede sig til at nedbringe CO2-udledningen i hele værdikæden. Kernen i Falcks arbejde med bæredygtighed er at skabe nye, digitale og bæredygtige sundhedsløsninger, så det bliver muligt at hjælpe flere mennesker med færre ressourcer og mindre klimaaftryk.

For regnskabsåret 2023 forventer Falck at opnå en omsætning på 11,5–12,0 mia. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 300-450 mio. kr., hvor der er medregnet et øget investeringsniveau.

Finansielle hovedpunkter

  • Omsætningen var 12.030 mio. kr. i 2022 mod 11.717 mio. kr. året før, eksklusive testaktiviteterne
  • Driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) landede på 517 mio. kr. mod 605 mio. kr. sidste år, eksklusive testaktiviteterne. EBITA i 2022 var lavere end året før som følge af stigende energipriser og global mangel på sundhedspersonale
  • Periodens resultat landede på 921 mio. kr. mod 1.229 mio. kr. sidste år, inklusive testaktiviteterne
  • De frie pengestrømme efter skat og uden testaktiviteterne var -18 mio. kr. mod 578 mio. kr. sidste år. Dette var overvejende forårsaget af udskudte momsbetalinger og en forsinkelse på forudbetalingen af nogle større kontrakter
  • Strategisk frasalg af vejhjælp uden for Danmark blev gennemført med en fortjeneste på 708 mio. kr
  • På den kommende generalforsamling vil Falcks bestyrelse stille forslag om udbetaling af ordinært udbytte på 255 mio. kr.


Leverandører
Tilbage til toppen