SecurityWorldMarket

07-06-2023

Endelig vedtaget: Kommunerne må ansætte egne vagter

Organisationen SikkerhedsBranchen, som blandt andet omfatter de fleste af landets vagtselskaber, har svært ved at få armene ned. Endelig er det nemlig lykkedes at få Folketinget til at vedtage en lov, som giver kommunerne lov til at ansætte egne vagter – såkaldte tryghedsvagter – som supplement til politiet.

Det drejer sig i første omgang om en treårig forsøgsordning, hvor kommunerne får mulighed for at ansætte deres egne vagter eller hyre private vagtvirksomheder til ”at sikre trygheden i det offentlige rum.” Alle vagter – både fra SikkerhedsBranchens medlemsvirksomheder og kommunens egne vagter - skal igennem uddannelsen ”Grundlæggende vagt”, som tager seks uger. Hertil kommer en tillægsuddannelse som skal gennemføres, inden den enkelte vagt må fungere som tryghedsvagt.

- Så skete det endelig. Efter flere års tovtrækkerier blandt politikerne lykkedes det endelig: branchen får nu direkte hjemmel til og bliver betroet at agere og passe på folk i det offentlige rum, når vi nu må sende tryghedsvagter på gaderne. Det har været en opgave, der ellers har været forbeholdt politiet. Vagtbranchen har i mange år samarbejdet med politiet på den københavnske vestegn, så jeg er ikke i tvivl om, at vi kan løfte denne opgave, der naturligvis indebærer samarbejde med politiet, siger SikkerhedsBranchens direktør, Kasper Skov-Mikkelsen, i en kommentar, der kan læses i sin helhed på SecurityUser.dk.

- Vi har hele tiden gjort det klart, at vi ikke er interesseret i at have flere beføjelser, fortsætter Skov-Mikkelsen.

- Vores holdning er, at den helt afgørende tryghedsskabende effekt kommer af vores tilstedeværelse. Vi behøver ikke muligheden for at udskrive bøder, at køre med blå blink eller flere magtmidler. Det overlader vi til politiet. Vi er et supplement og en hjælp til politiet, ikke et alternativ.

- Jeg ved med sikkerhed, at de af vores medlemmer, der driver vagtvirksomhed vil sørge for at forsøgsordningen vil blive en succes og ikke mindst vil gøre en stor forskel for danskernes tryghed. Vi vil jo gerne have at det fortsætter, og ikke kun forbliver en forsøgsordning. Vi havde selvfølgelig gerne set, at der ikke var tale om en forsøgsordning taget de nødvendige investeringer i betragtning, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Hele SikkerhedsBranchens kommentar kan læses her.Leverandører
Tilbage til toppen