SecurityWorldMarket

10-06-2021

En halv milliard kroner skal løfte Danmarks cyberforsvar

Forsvarsminister Trine Bramsen.

Flere store cyberangreb på myndigheder og virksomheder i ind- og udlandet understreger nødvendigheden af større fokus på cybertrusler. Forsvarsminister Trine Bramsen præsenterede i går udspillet ”Et styrket dansk cyberforsvar".

Cybertruslen mod Danmark er alvorlig. Dagligt bliver myndigheder, virksomheder og borgere udsat for angreb eller forsøg på angreb. Regeringen foreslår derfor at anvende 500 mio. kr. fra forsvarsforligets cyberpulje til at løfte Danmarks cyberforsvar. 

Forsvarsminister Trine Bramsen præsenterede i går et nyt udspil om cybersikkerhed, der skal styrke Danmarks evne til at modstå truslerne. Udspillet, der bygger på anbefalinger fra myndighederne, indeholder nye og forbedrede værktøjer, der skal øge cybersikkerheden og sætte mere fokus på cybersikkerhed.

- Cyberangreb er ikke noget, der kommer engang ud i fremtiden. De er her – og de rammer også Danmark, danske myndigheder og virksomheder. Selvom vi har et godt cyberværn i dag, skal vi ruste os til fremtidens udfordringer. Det kræver flere og bedre redskaber. Ikke mindst stiller det krav om stærke kompetencer i hele Danmark , siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Blandt hovedinitiativerne er et nyt indsatshold, der kan rykke ud ved store angreb, flere og bedre systemer i Center for Cybersikkerhed, udbredelse af Center for Cybersikkerheds uddannelse og kompetencer til hele Danmark samt et nyt cyberhjemmeværn.

- Vi må aldrig lade ansigtsløse hackere ødelægge danskernes tryghed. Derfor skal vi som samfund blive langt bedre til at forstå, hvor stor skade mennesker bag en skærm i fjerne lande kan udrette på vores land. Center for Cybersikkerhed er en nøglespiller i vores styrkede cyberforsvar – men vi skal også have resten af samfundet til at forstå alvoren, siger Trine Bramsen.

Forsvarsministeren har på baggrund af udspillet indkaldt partierne i forsvarsforligskredsen til forhandlinger, som begynder torsdag.


Leverandører
Tilbage til toppen