SecurityWorldMarket

16-01-2023

"Det skal være lettere og billigere at bygge brandsikkert med træ"

Foto: DBI

Den grønne omstilling står højt på den samfundsmæssige agenda. Derfor har DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) de seneste år arbejdet målrettet for at finde måder at hjælpe byggebranchen med at bygge både brandsikkert, bæredygtigt og inden for de lovgivningsmæssige rammer.

Bæredygtighed og brandsikkerhed harmonerer umiddelbart ikke særligt godt med hinanden. Så derfor har DBI inviteret byggebranchen ind i den brandtekniske verden, lyttet til branchens behov og udviklet nye metoder og serviceydelser, der gør det lettere og billigere for byggevareproducenter at udvikle biobaserede produkter, som samtidig er brandsikre. Dermed er DBI ved at ændre sit image fra showstopper til aktiv medspiller i den grønne omstilling.

I podcasten "Det skal være lettere og billigere at bygge brandsikkert med træ", som Træ.dk står bag, fortæller DBI’s leder af Advanced Product Development, Christian Fundby Schou, om DBI’s arbejde med at accelerere udviklingen af biobaseret byggeri:

- Brand er en barriere for at bygge i træ og andre biobaserede materialer, såsom bl.a. græs, træspåner, spærtræ og limtræsbjælker. For træ er et organisk materiale og vil normalt bidrage til en brand. Men vi tror på, at der findes brandsikre måder at bruge træ på, så vi vil gerne være med til at afmystificere det dårlige ry, som træ har i nogle kredse, siger Christian Fundby Schou.

Både tekniske og politiske barrierer

Til spørgsmålet, om barrierene for træbyggeri er tekniske, psykologiske eller juridiske, svarer Christian Fundby Schou:

- Hvis man smider brænde på et bål, vil det brænde mere. Vi kigger dog ikke på materialerne i sig selv, men taler om funktionskrav. Det vil sige, at vi skal finde ud af at bruge materialerne på en brandsikker måde. Derfor kan man godt sige, at der er en teknisk barriere, siger Christian Fundby Schou og fortsætter:

- Samtidig har vi et regelsæt i Danmark, der har defineret nogle såkaldte præaccepterede løsninger, som nemt og billigere kan bruges i byggeriet. Biobaserede løsninger er dog ikke en del af de præaccepterede løsninger, så det er det, vi arbejder på at opnå via nogle af DBI’s projekter, bl.a. projektet Wood:UpHigh.

Blive en del af de præaccepterede løsninger

I Wood:UpHigh-projektet brandtester DBI forskellige biobaserede konstruktioner for at samle dokumentation for konstruktionernes brandtekniske egenskaber.

- På den måde håber vi at kunne skubbe til lovgiverne, så nogle af de biobaserede løsninger kan blive præaccepterede løsninger, siger Christian Fundby Schou og tilføjer:

- I dag designes der bygninger, som faktisk ikke kan bygges inden for de lovmæssige rammer. Så mens bygningerne stadig er på tegnebrættet, forsøger vi at udvikle nogle måder, der gør det muligt at bygge med de ønskede materialer. Men vi skal selvfølgelig ikke bygge højere eller hurtigere, end vi har kompetencer til – for byggeriet skal stadig være brandsikkert, siger han.

Hør hele interviewet med Christian Fundby Schou i podcasten "Det skal være lettere og billigere at bygge brandsikkert med træ" her.

Kilde: DBILeverandører
Tilbage til toppen