SecurityWorldMarket

29-06-2022

DBI får amerikansk sprinklerakkreditering

Inspektør Torben G. Jensen med den nye akkreditering. Foto: DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI, er blevet akkrediteret til at inspicere sprinkleranlæg, der er projekteret og udført efter FM Globals datablade.

FM Global er et amerikansk gensidigt forsikringsselskab, der har udarbejdet egne standarder med specialisering i tabsforebyggelse. Med akkrediteringen kan DBI i højere grad end før servicere de internationale virksomheder i Danmark, der har sprinkleranlæg projekteret og er forsikret efter FM Globals retningslinjer og datablade.

DBI udfører akkrediterede årlige inspektioner og førstegangsinspektioner af næsten alle former for sprinkleranlæg. Alle anlæg inspiceres efter gældende regler for det enkelte anlæg. Krav til inspektion af sprinkleranlægget fremgår af de dokumenter, der ligger til grund for byggetilladelsen i forbindelse med byggeriet.

Ved frivillige anlæg stiller myndighederne ikke krav om inspektion. I de fleste tilfælde skal frivilligt installerede sprinkleranlæg dog alligevel inspiceres pga. andre krav, som f.eks. kan være en del af tilslutningsbetingelserne for alarmoverførsel til brandvæsenet, eller en forudsætning for rabat hos et forsikringsselskab.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen