SecurityWorldMarket

23-03-2023

Danske ledere øger investeringer i cybersikkerhed, men tvivler på værdien

- Det er bekymrende, at danske ledere er så tydeligt i tvivl om forretningsværdien, når de samtidigt øger investeringerne i cybersikkerhed, siger Christian K. Beck, countrymanager hos Trend Micro i Danmark.

Danske virksomhedsledere er splittede, når de skal vurdere forretningsværdien af investeringer i cybersikkerhed. Mens 44 pct. af danske ledere siger, de vil øge investeringerne i cybersikkerhed i 2023, siger 46 pct. af dem samtidigt, at de ser cybersikkerhed som en hindring frem for en styrkelse af forretningen. Det viser en ny undersøgelse fra cybersikkerhedsselskabet Trend Micro, som har interviewet 101 ledere i danske virksomheder med mere end 250 medarbejdere.

Skepsissen over for værdien af cybersikkerhed er tydelig blandt danske ledere. I undersøgelsen siger 53 pct. af de danske ledere, at cybersikkerhed er en nødvendig omkostning, men at den ikke bidrager til virksomhedens omsætning. Yderligere siger 47 pct., at værdien af cybersikkerhed er begrænset til at forebygge og forhindre cybertrusler.

- Det er bekymrende, at danske ledere er så tydeligt i tvivl om forretningsværdien, når de samtidigt øger investeringerne i cybersikkerhed. Det vidner om, at der stadig hersker en stereotypisk holdning til cybersikkerhed i toppen af dansk erhvervsliv, når så mange anlægger så snævert et perspektiv, siger, Christian K. Beck, countrymanager hos Trend Micro i Danmark.

Pres fra kunder

Men selvom lederne tvivler på værdien, viser undersøgelsen også, at lederne ser cybersikkerhed som en nødvendighed på mange afgørende forretningsmæssige fronter. En af dem er muligheden for at få nye kunder.

Således afslører undersøgelsen, at hele 87 pct. af de danske ledere vurderer, at virksomhedens cybersikkerhedsprofil kan få indflydelse på muligheden for at vinde nye kunder i fremtiden. 20 pct. siger, at deres cybersikkerhedsprofil allerede har haft indflydelse på muligheden for at vinde nye kunder.

73 pct. siger også, at de jævnligt får spørgsmål om deres cybersikkerhedsprofil fra mulige kunder og underleverandører, når de forhandler med dem. Samtidig siger 56 pct., at de er bekymrede for, om de kan holde trit med kundernes krav til cybersikkerheden.

På trods af ovenstående tal er det stadig kun 39 pct. af de danske ledere, som siger, de ser en stærk forbindelse mellem cybersikkerhed og muligheden for at vinde kunder.

Pres fra medarbejdere

Et andet centralt område, hvor cybersikkerhed spiller ind, er ansættelse af medarbejdere. Således vurderer 57 pct. af de danske ledere, at muligheden for at arbejde fra en hvilken som helt lokalitet er afgørende for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere.

Alligevel er det kun 46 pct. af lederne, som mener, at der er en stærk sammenhæng mellem cybersikkerhed og muligheden for at tiltrække medarbejdere. Samtidig er det kun 43 pct. af lederne, der vurderer, at der er en stærk sammenhæng mellem cybersikkerhed og fastholdelse af medarbejdere.

Ovenstående tal skal ses i lyset af, at lederne alligevel anerkender, at cybersikkerhed spiller en rolle for medarbejdernes arbejdsmuligheder:

79 pct. vurderer, at virksomhedens cybersikkerhedspolitik har påvirket medarbejdernes muligheder for at arbejde ude/hjemmefra (fx netværksproblemer eller nedsat arbejdshastighed)

39 pct. vurderer, at virksomhedens cybersikkerhedspolitik begrænser medarbejdernes muligheder for at arbejde ude/hjemmefra

50 pct. vurderer, at virksomhedens cybersikkerhedspolitik begrænser antallet af devices/platforme, som medarbejderne har mulighed for at anvender, når de arbejder

- Hvis danske virksomheder vil have mest muligt ud at deres investeringer i cybersikkerhed, er de nødt til at se cybersikkerhed i et større forrretningsmæssigt perspektiv. Som vores undersøgelse viser, skal de især have regnet ind, at cybersikkerhed allerede nu er afgørende for at vinde nye kunder og tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. En tendens, som kun vil blive forstærket i fremtiden, slutter Christian K. Beck.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i januar 2023 af det uafhængige analysebureau Sapio Research på vegne af Trend Micro. Undersøgelsen omfatter 2.718 ledere fra 26 lande fra virksomheder med flere end 250 ansatte. I Danmark har 101 ledere deltaget.Leverandører
Tilbage til toppen