SecurityWorldMarket

12-09-2021

Dansk forskning og universiteter er mål for forsøg på cyberspionage

Chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.

Center for Cybersikkerhed, CFCS, beskriver i ny vurdering truslen fra cyberspionage mod dansk forskning og universiteter. Forskning er et vedvarende mål for cyberspionage, og danske forskningsinstitutioner er udsat for en meget høj trussel fra cyberspionage.

Truslen fra cyberspionage kommer fra flere fremmede stater, der angriber forskning verden over. Cyberspionage er også rettet mod danske universiteter og forskningsinstitutioner, der i flere tilfælde er blevet forsøgt ramt af cyberangreb.

Chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, fortæller:

- Dansk forskning og universiteter står over for en betydelig trussel fra cyberspionage. Fremmede stater har forskellige formål med at udføre cyberspionage mod forskningsinstitutioner og universiteter. Cyberspionagen er på den ene side drevet af en interesse for at opnå konkurrencemæssige og strategiske fordele, mens fremmede stater på den anden side forsøger at fremskynde national forskning og udvikling af egne samfundsmæssige ydelser, såsom bedre kritisk infrastruktur, ved at stjæle værdifuld og sensitiv viden.

CFCS hæver i denne vurdering trusselsniveauet fra høj til meget høj. CFCS hæver trusselsniveauet for cyberspionage, da universiteter og forskningsinstitutioner i og uden for Danmark er udsat for en vedvarende trussel fra cyberspionage, der bliver afspejlet i cyberangreb rettet mod forskning. CFCS har tidligere vurderet truslen fra cyberspionage mod danske universiteter i ”Trusselsvurdering: Danske universiteter er mål for cyberangreb” fra 2018.

Ud over truslen fra cyberspionage er dansk forskning også udsat for en meget høj trussel fra cyberkriminalitet, oplyser CFCS.Leverandører
Tilbage til toppen