SecurityWorldMarket

29-07-2022

Axis sætter videnskabsbaserede mål for at reducere miljøpåvirkning

Ray Mauritsson og Carl Trotzig.

Axis Communications er forpligtet til at sætte virksomhedsdækkende mål for Co2-udslip i overensstemmelse med Science Based Targets-initiativet (SBTi), som har til formål at drive en ambitiøs klimaindsats i den private sektor globalt.

Som en del af initiativet har Axis forpligtet sig til at sætte videnskabsbaserede mål for Co2-udslip på linje med, hvad der kræves for at opfylde målene i Paris-aftalen, nemlig at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2°C over før- industrielle niveauer og fortsatte bestræbelser på at begrænse opvarmningen til 1,5°C.

- Som underskriver af FN's Global Compact har vi en forpligtelse til at sætte videnskabsbaserede emissionsreduktionsmål et logisk næste skridt i vores igangværende arbejde med at reducere miljøpåvirkningen af vores forretningsdrift, siger Ray Mauritsson, administrerende direktør for Axis.

- Vi ved, at de mål, vi sætter, vil være ambitiøse og udfordrende, ikke kun for os, men også for vores forsyningskæde, men vi er også tydelige på, at det er helt nødvendigt for alle virksomheder at tage denne udfordring op.

Carl Trotzig, direktør for Kvalitet & Miljø hos Axis, er enig:

- I løbet af det næste år vil vi sikre, at vi har et videnskabeligt baseret emissionsreduktionsmål, som er ratificeret af SBTi. Carl Trotzig understreger også, at målene ikke kun vil dække Axis egen drift, men også alle leverandører til netværksproduktvirksomheden og alle aktører i kundekæden.

- Denne skala vil betyde, at alle aspekter af vores forretning - lige fra de råmaterialer, der bruges i komponentfremstillingen til tilgangen til genanvendelse af produkter, når de er udtjent - skal beviseligt bidrage til at nå målet, siger han.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) gør det muligt for virksomheder at sætte ambitiøse mål på linje med den nyeste klimavidenskab. Det er fokuseret på at fremskynde virksomheder og finansielle institutioner verden over for at halvere udledningerne i 2030 og opnå netto nul-udledning i 2050. Initiativet er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF) og en af We Mean Business Coalition-forpligtelserne.

Axis' forpligtelse til at udvikle videnskabeligt baserede klimamål afspejler organisationens igangværende initiativer for at reducere dens miljøpåvirkning. Virksomhedens indsats understøtter tre søjler: bekæmpelse af klimaændringer, beskyttelse af naturressourcer og beskyttelse af økosystemer.Leverandører
Tilbage til toppen