SecurityWorldMarket

27-03-2024

AI og cloud driver markedet for overvågningskameraer

Rapporten The Global Video Surveillance Business 2023 to 2028 omfatter markedet for kameraer, lagerplads, software og analyser. Rapporten er udarbejdet af det engelsk-svenske markedsanalysefirma Memoori.

Det globale salg af kameraovervågningsudstyr udgjorde i 2022 30,4 milliarder dollars – baseret på priser ab fabrik. Det er en stigning på 4,5 procent sammenlignet med 2021, som var et stærkt vækstår efter det hårdt ramte pandemiår 2020. Særligt kraftig vækst var der inden for cloud-baseret intelligent software og analyse, ifølge James McHale, CEO for markedsanalysefirmaet Memoori.

- Det er en stigning på knap fem procent i forhold til 2021. Så skal man overveje, at 2021 var et år, der var foruroligende sammenlignelighed – med en vækst på omkring 11 procent, som en modreaktion til pandemiåret 2020, forklarer James McHale.

I årene frem til 2028 vurderes den globale årlige gennemsnitlige vækst til at være knap 6 procent, og i 2028 forventes markedets omsætning at nå op på 44,8 milliarder dollars.

Intelligent video og andre drivere

Det er især udviklingen af cloud-baseret intelligent video, der forventes at drive vækst inden for kameraovervågning.

- Ser vi nærmere på undersegmenterne af videoovervågningsområdet, er salget af hardware fortsat den største kilde i absolutte tal. Men software, analyser og skyen er de områder, der forventes at vokse stærkest i løbet af de næste fem år. Dette taler til den bredere udvikling omkring intelligent video, skalerbarhed og fjernkameraadgang, argumenterer James McHale.

Der ses også en stærk salgstendens med hensyn til kropsbårne kameraer. Det er et delmarked, hvis omsætning gennem årene har været relativt beskeden, men som Memoori nu ser et stort vækstpotentiale for i de kommende år.

Kriminalitet – en vækstfaktor

Udover at innovation i sig selv er en drivkraft, er også udviklingen indenfor kriminalitet en yderligere drivkraft:

- Selvfølgelig er der en række samvirkende omstændigheder, der driver udviklingen af kameraovervågningsmarkedet, men som konkrete eksempler er den øgede kriminalitet og risikoen for terrorhandlinger to faktorer, der driver private og offentlige indkøb af kameraovervågningsudstyr, mener McHale.

42 virksomheder står for 90 procent af markedet

Memoori deler i sin markedsanalyse leverandørkæden op i fire niveauer, hvor såkaldte gruppe A-virksomheder udgør toppen af pyramiden.

Det niveau refererer til virksomheder med en årlig omsætning på over en milliard dollars. I gruppe B er der selskaber i størrelsesordenen 100 mio. USD til under 1 mia. USD. Og C- og D-selskaber er selskaber, der har en omsætning på under 100 millioner dollars.

- I Asien har vi en ret stor fragmentering blandt producenter og leverandører. Men disse udgør en ubetydelig del af totalen. Vi beregner, at der er 42 A- og B-virksomheder, og disse udgør tilsammen 90 procent af markedet, siger James McHale.

AI-kameraer på vej frem

Rapporten nævner også den langvarige overgang fra analoge kameraer til IP-kameraer. I dag udgør IP-kameraer 65 procent af det samlede kameralager. I 2028 vil IP-kameraer stå for 81 pct.

Med denne udvikling vil der også komme flere og flere kameraer, der inkluderer AI-funktionalitet.

- I vores seneste rapport dykker vi især ned i mulighederne for AI og maskinlæring, noget der er en central del af al moderne kameraovervågningsinfrastruktur. Vi anslår, at omkring halvdelen af kameraerne i 2028 vil være AI-udstyrede. I dag er det tal 18 procent, kommenterer James McHale.

Han nævner en række forskellige muligheder, der kan knyttes til udviklingen omkring AI og maskinlæring, for eksempel nummerpladegenkendelse, objektidentifikation og adfærdsanalyse. Meget af dette vil kræve centraliseret computerbehandling, som dermed bliver en drivkraft for udviklingen mod skyen.

Geopolitiske bekymringer påvirker

Rapporten nævner problemerne med forsyningskæder og mangel på komponenter, der herskede i kølvandet på pandemien, men en mørk sky, som kan påvirke fremtiden, er den usikre geopolitiske situation:

- En anden tendens, vi ser, er den øgede mængde af handelsbarrierer og restriktioner omkring avanceret teknologi i forholdet mellem USA og Kina. Amerikanske myndigheder har forbud mod at købe kinesiske overvågningskameraer, og det er også lykkedes at få andre vestlige allierede til at følge trop. Hvis den situation forværres, kan det få konsekvenser for den fremtidige vækst i området, slutter James McHale.

Fodnote: For mere information eller for at bestille Memooris rapport "The Global Video Surveillance Business 2023 to 2028" klik her.

Denne artikel er produceret af fagbladet Detektor i samarbejde med SecurityUser.com.Leverandører
Tilbage til toppen