Sectech NORWAY
15-16 Mar, 2017
Norges Varemesse
Sectech DENMARK
2018
Scandic Copenhagen Hotel
Förhandsregistrering
Underlätta ditt besök på Sectech 2015 genom att förhandsregistrera dig här.

Entré för besökare
Förregistrera dig här gratis och skriv ut din badge. Fackmässa. Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.
Registrera dig här

nyheter

OM SECTECH
Sectech är sedan etableringen 2001 en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning. Såväl utställning som seminarier och säkerhetsbankett lockar fackfolk från hela Norden. Hit kommer tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer. Man bland besökarna märks också konsulter representanter från slutkundssidan, t ex säkerhetschefer, tekniska chefer och driftansvariga. Man kan lugnt påstå att alla marknadens aktörer inom den säkerhetstekniska sektorn finns representerade.

Läs mer »

Utställarinfo
Entrésponsor

Video
Sectech Norge 2017Mediapartners
SecurityWorldMarket Detektor SecurityUser


© 2017 AR Media International AB Sociala medier   Follow us on Twitter    Follow us on Facebook    Follow us on LinkedIn Ett arrangemang av: