Sectech NORWAY
6-7 Mar, 2019
Norges Varemesse
Sectech DENMARK
2020
Bella Center

Vilka besöker Sectech

Det 19:e Sectech-evenemanget som gick av stapeln på Rica Talk Hotel i Älvsjö, Stockholm 2013, organiserades av AR Media International AB och Stockholmsmässan. 2 344 besökare registrerades.

Besökarnas geografiska hemmahörighet
48% från Stockholm
50% från övriga Sverige
2% från andra länder


Besökarnas sektor- och branschtillhörighet

Privata sektorn: 83%
- Säkerhetsleverantörer: 61%
- Slutkunder/användare : 22%
(Industri 6%, handel 3%, bank & finans 1%, försäkring 1%, transport 1%, övrig privat sektor 10%)


Offentliga sektorn: 17%
- Skola 3%
- Polis 2%
- Vård 2%
- Övrig offentlig verksamhet 10%


Besökarnas inköpsinflytande
- Helt avgörande 21%
- Mycket stort 27%
- Ganska stort 31%

 


Utställarinfo
Entrésponsor
Video
Det bästa från Sectech Köpenhamn 2018


The presentation of the Detektor International Award 2018Mediapartner
SecurityWorldMarket Detektor SecurityUser


© 2018 AR Media International AB Ett arrangemang av: