Sectech NORWAY
8-9 March, 2023
NOVA Spektrum
Sectech DENMARK

Copenhagen

Registrering
Registrera dig online innan du kommer till Sectech!

Entré för besökare
Registrera dig gratis och skriv ut din badge. Fackmässa. Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.


Nyheter

2021-10-29

Sectech slog nya rekord

Sectech, som avslutades igår, blev en rungande succé som lockade 2.576 besökare och därutöver 740 personer som representerade de 105 utställarföretagen som fanns på på plats.

Seminarierna som baserades på paneldiskussioner om tekniktrenderna på säkerhetsmarknaden lockade 782 deltagare – ett nytt rekord!

Totalt infann sig 3.316 personer på plats när Sectech arrangerades på Stockholmsmässan.

Det är en överväldigad Deniz Baykal, projektchef för Sectech,som är först med att ge en kommentar efter att eventet avslutades igår.

– Responsen från både utställare och besökare har varit så positivt. De flesta tycker att årets Sectech är den bästa upplagan någonsin, säger hon.

Huruvida Sectech 2021är den bästa årgången är förstås en subjektiv bedömning, men helt klart är att det aldrig tidigare varit så många registrerade seminariedeltagare. Rekordet från 2019 var 653 seminariedeltagare.

Rekordmånga seminariebesökare

Huruvida Sectech 2021är den bästa årgången är förstås en subjektiv bedömning, men helt klart är att det aldrig tidigare varit så många registrerade seminariedeltagare. Rekordet från 2019 var 653 seminariedeltagare. I år registrerades 782 seminariedeltagare fördelat på 10 programpunkter (samma antal som 2019).

– Jättekul. Särskilt som programmet baserades på paneldiskussioner kring nischade teknikområden. Brottsbekämpning i en mer generell kontext är något som vi överlåter till den bredare Skydd-mässan som äger rum nästa år, säger Lennart Alexandrie, som ansvarade för seminarieprogrammet.

Rekordmånga utställare

Störst intresse var det kring intelligent videoövervakning och smarta byggnader, till vilka det var 101 respektive 102 deltagare. Men även paneldiskussionerna om larm respektive ID- och passerkontroll hade stor publik, 97 respektive 88 deltagare.

När det gäller antalet utställare slogs rekordet från 2019 också., men med minsta marginal Då var det 104 utställare. Nu var det 105 utställare.

– Vi hade så klart kunna släppa på fler utställare, men vi ser inte expansion av själva utställningen som primär. Mängden utställare ska harmoniera med antalet besökare. Det är en av grundtankarna bakom eventet, säger Lennart Alexandrie.

Färre långresande Sectech-besökare

I samband med att utställningen stängde var det många utställare som gav väldigt positiv feedback. Främst var det kvaliteten på besökarna, men många menade också att årets upplaga va den mest välbesökta. Var det då så?

– Nej, 2019 hade 2.794 besökare. I år registrerades 2.576 besökare. Det näst högsta antalet i mässans 21-åriga historia. Anledningen är enkel, pandemin. Vi uppskattar ett tapp på cirka hundra internationella besökare, men även att en hel del av tidigare års svenska Sectech-besökare avstått resan till Stockholm av försiktighetsskäl, säger Deniz Baykal.

Över 3000 personer

Räknar man totalt antal personer på plats, det vill säga besökare och utställarpersonal, så är skillnaden mellan 2019 och 2021 ännu mindre. Antalet personer i montrarna uppgick till 740 i år, att jämföra med 625 personer 2019. Det betyder att 2019 års Sectech hade 3.419 närvarande (utställpersonal/besökare) medan det på årets event närvarade 3.316 personer.

– Vi är självklart nöjda över utfallet och inte minst all positiv feedback som kommit från såväl utställare som besökare. Årets Sectech bekräftar att det finns en enorm kunskapstörst när det gäller säkerhetsteknik, inte bara i leverantörsledet, utan också slutkundsledet som var starkt representerat bland seminariedeltagarna, säger Lennart Alexandrie avslutningsvis.

Skriv ut Skriv ut  

Utställarinfo
Entrésponsor

Video
Sectech Norge 2023


Detektor International Award 2022Mediapartner
SecurityWorldMarket Detektor SecurityUser


© 2018 AR Media International AB Ett arrangemang av: