Sectech SWEDEN
24-25 Oct, 2023
Stockholmsmässan
Sectech DANMARK

Copenhagen


Nyheter

2023-03-06

Fokus på digitalisering på Sectech i Lillestrøm, som starter på onsdag

Paneldebatter, foredrag og en utstilling med 66 utstillere, med siste nytt fra en rekke av verdens ledende produsenter og leverandører er hva som venter de besøkende på Sectech, 8.-9. mars.

– AI, cybersikkerhet, skyløsninger og andre trender som preger det stadig mer digitaliserte sikkerhetsmarkedet speiles på arrangementet, sier Lennart Alexandrie, utgiver i AR Media International og programansvarlig for seminarene på Sectech.


I Nova Spektrum i Lillestrøm kommer utstillerne til å kunne svare på ulike spørsmål som kan handle om hvordan ulike sikkerhetstekniske løsninger kan øke sikkerheten eller å styrke effektiviteten og lønnsomheten for selskap innenfor ulike virksomheter og bransjer.

Det er nå det skjer
Det har under mange år blitt snakket mye om digitaliseringens muligheter, men det er nå det skjer, mener Lennart Alexandrie.

– Og med disse mulighetene følger også mange utfordringer som tas opp under paneldebattene på Sectech-scenen. Kan vi stole på AI i våra sikkerhetssystem? Hvordan sikrer vi at kommunikasjonen i sikkerhetssystemene fungerer når de gamle telekom-nettene stenges for å gi oss 5G? Og hvordan cybersikres våre tekniske system for fysisk sikkerhet?

Teknikk for flere formål
Som alltid er teknikkløsningen innen alarm, kameraovervåking, adgangskontroll og integrerte sikkerhetsløsninger i sterkt fokus på Sectech. Hvordan kan de brukes?

– Et programpunkt under seminarene er «Beyond Security». Dette handler om hva bransjens teknologi kan tilby markedet i tillegg til sikkerhet. Bransjens aktører kan bidra til å effektivisere sine kunders arbeidsflyter og prosesser, samt å medvirke til virksomheters bærekraft, sier Lennart Alexandrie.

Adgangskontroll og cybersikkerhet
Blant andre tema som tas opp i seminarprogrammet er perimetersikkerhet og en paneldiskusjon om hvorvidt dagens leveranser av ID-håndteringsløsninger og adgangskontrollsystemer oppfyller de ulike kravene i IoT-fellesskapet, for eksempel EU-kravene (GDPR og NIS 2) i henhold til sikring av kundedata og sterk cybersikkerhet.

Innblikk i det globale sikkerhetsmarkedet
Apropos cybersikkerhet er det et par programpunkter som også omhandler nettopp det. Dels vil markedsanalytiker James McHale holde en presentasjon om cybersikkerhetsmarkedet for kommersielle bygg, som en ny rapport om dette temaet fra Memoori er basert på. Dels vil programmet inneholde en paneldiskusjon med tittelen «Hvordan skal bransjens leveranser av fysiske sikkerhetssystemer cybersikres?»

– Jeg synes det er fantastisk at James McHale vil lage en aktuell presentasjon om det globale markedet for elektronisk sikkerhet, basert på rapporten «The Physical Security Business 2022 – 2027». Det at Sectech-besøkende inviteres til å dele informasjon om hvor mye den globale handelen med adgangskontrollsystemer, videoovervåkingsutstyr og innbruddsalarmer omsetter, veksttall og hvor konsolidert markedet er, føles ganske eksklusivt, sier Lennart Alexandrie.

Stor interesse
Å dømme av besøksregistreringene er interessen for Sectech stor.

– Ja, det er rekordmange besøksregistreringer og det føles veldig bra. Spesielt ettersom det er første gang at Sectech organiseres på ett og samme sted påfølgende år, kommenterer Deniz Baykal, prosjektleder for Sectech.

– Vanligvis er det to års mellomrom, men siden 2020-arrangementet måtte flyttes til 2022 på grunn av pandemien, har det blitt slik.

Første gang i Norge
Sectech-utstillingen domineres av norske selskap, men også mange svenske og internasjonale selskap finnes på plass som utstillere. I denne sammenheng er det spesielt interessant at flere internasjonale selskaper, som aldri før har stilt ut i Norge, er til stede, for eksempel Eagle Eye Networks fra USA, Senstar fra Canada og Secury360 fra Belgia.

Skriv ut Skriv ut
| Mer

UTSTILLERINFORMASJON

Entrésponsor
Video
Sectech Norge 2023


Detektor International Award 2022Mediapartners:
Aktuell Sikkerhet SecurityWorldMarket


© 2023 AR Media International AB Privacy policy Sosiale medier   Follow us on Twitter    Follow us on Facebook    Follow us on LinkedIn ARRANGERES AV: