Sectech SWEDEN
24-25 Oct, 2023
Stockholmsmässan
Sectech DANMARK

Copenhagen


Nyheter

2023-02-24

Volumetrisk deteksjon demonstreres på Sectech

Raywiz vil på årets Sectech demonstrere hvordan automatisk, volumetrisk deteksjon benyttes i sikkerhetsapplikasjoner.


Lidar-sensorer og sikkerhetsystemet accur8vision skaper et tredimensjonalt miljø som gir full kontroll over bevegelser i definerte soner og områder.

– Accur8vision er et verdensledende volumetrisk sikkerhetssystem utviklet av Tacticaware (Hexagon). accur8vision er et helhetlig system som også kan benyttes i planleggingsfasen og til simulering før installasjon. Dette kan gi store besparelser og minimere risiko for feilplasserte sensorer. Accur8vision kan integreres med eksisterende sikkerhetssystemer og benyttes som detektor for PTZ-styring. Systemet vil gi full sporbarhet og kontroll på hvor objekter er og har beveget seg, sier salgsleder Øyvind Fjeld.

– Raywiz As er et teknologiselskap med spisskompetanse på Lidar-teknologi og kunstig intelligens. Vi tilbyr ledende produkter fra bl.a. Ouster og Tacticaware til sikkerhetsmarkedet i Norge. Vi jobber gjerne tett med våre kunder for å identifisere deres problemer og kan bistå med kompetanse gjennom hele prosessen fra utprøving til integrasjon etter behov, kommenterer daglig leder, Hans Petter Flugstad.

Daglig leder Hans Petter Flugstad og salgsleder Øyvind Fjeld ser fram imot å introdusere Raywiz, accur8vision fra Tacticaware på Sectech, og å vise hvordan Ouster Lidar sammen med bruk av kunstig intelligens kan benyttes i sikkerhetsmarkedet i Norge.

– Vår forretningsmodell og tilbud til markedet utover salg av produkter inkluderer blant annet konsulentbistand ved mulighetsstudier og utprøving av konsepter og skreddersydde kurs og opplæring i bruk av Lidar-teknologi og tilhørende programvare, inkludert kunstig intelligens. I tillegg kan vi gi bistand ved systemintegrasjon og engineering av skreddersydde løsninger innen både maskinvare og progamvare, avslutter Hans Petter Flugstad.

Skriv ut Skriv ut
| Mer

UTSTILLERINFORMASJON

Entrésponsor
Video
Så ser branschen på trenderna inom säkerhetsteknik 2023


Sectech Sverige 2023Mediapartners:
Aktuell Sikkerhet SecurityWorldMarket


© 2023 AR Media International AB Privacy policy Sosiale medier   Follow us on Twitter    Follow us on Facebook    Follow us on LinkedIn ARRANGERES AV: