Sectech SWEDEN
19-20 Nov, 2019
Stockholmsmässan
Sectech DANMARK
2020
Copenhagen
Søk etter nyheter her:


Sectech nyheter

2019-02-11

Spennende seminarprogram for Sectech 2019

Årets Sectech-seminarer handler mye om den brede IoT trenden og smarte bygninger med fokus på sikkerhetens rolle. Et annet tema er smalere, men desto hetere, ettersom det handler om områdesikring basert på elektronisk overvåking.


Årets seminarprogram på Sectech blir veldig spennende med mange aktuelle og viktige tema som er både riktig i tiden og viktig for samfunnet og sikkerhetsbransjen.


Hvordan ser dagens og morgendagens marked for fysisk sikkerhet ut?

2018 var et sterkt år for det fysiske sikkerhetsmarkedet. Basert på fabrikkpriser økte salget av produkter gjeldende alarmsystem, adgangskontroll og videoovervåking med 7,5% og oppnådde en omsetning på 31,55 milliarder dollar, ifølge markedsanalyseselskapet Memoori. Den gjennomsnittlige årlige veksten på 10 år estimeres til 5,3 prosent.

Hvilke trender er det som former markedet? Ettersom AI-programvare fortsetter og forbedres kommer dette til å bli en game-changer som bidrar til radikalt forbedrede sikkerhetssystem?

Taleren James McHale er grunnlegger av markedsanalyseselskapet Memoori, som har produsert flere markedsrapporter, blant annet om sikkerhetsmarkedet. Den nyeste rapporten kom i desember 2018 og har tittelen: «The Physical Security Business 2018 till 2023» som fokuserer på det globale markedet og dets aktører innen innbruddsalarm, adgangskontroll og videoovervåking. Innlegget holdes på engelsk.

 

Hvilke nye krav til sikkerhet stilles i en stadig mer tilkoblet verden?

Stadig flere bransjer benytter i dag tilkoblede tjenester og produkter. Hvilke nye krav stiller dette til sikkerheten?

Smarte tjenester brukes i dag for allt ifra alarm og klimaanlegg i bygninger, til fjerntilgang av lastebiler, skip og overvåkingskamera. At flere saker kobles opp mot internett betyr at organisasjoner blir mer automatiserte og effektive, men det medfører også økte sikkerhetsrisikoer.

Hvilke risiko områder finnes? Hva blir konsekvensene av en kapret IoT-enhet? Hvordan sikrer vi at kun riktige personer og system får tilgang til kritisk kommunikasjon?

Olof Samuelsson, IoT-ansvarlig i AddSecure, skal fortelle om disse kravene og sikkerheten bakom.

 

ID- og adgangskontroll i en tilkoblet verden

Identitet har blitt hard valuta i den kriminelle verden. Med noen annens identitet kan man ta seg inn i menneskers privatliv og deres økonomi, og skape stor ødeleggelse. Også selskaper, myndigheter og andre organisasjoner må naturligvis ha en sikring mot innbrudd av ulike typer. Dessuten gir en riktig oppdatert ID-kontroll gode forutsetninger for effektivisert facility management og holdbarhet. I en stadig mer tilkoblet samfunn spiller derfor effektiv ID- og adgangskontroll en stadig viktigere rolle.

Daniel Hjort, Director Business Development & Software fra Nexus, forteller.


Fordelene med videoovervåking i IoT-løsninger

Sikkerhetskamera har alle forutsetninger til å være en sentral del av IoT-løsninger i smarte bygninger og smarte byer. De leverer ikke bare bevegelige bilder, men kan også samle inn og analysere store mengder data. Denne talen tar opp hvordan videoovervåking og IoT-løsninger kan skape forretningsmuligheter for leverandører og å gi brukere store fordeler i en stadig mer tilkoblet verden. Talen tar også opp cybersikkerheten i sikkerhetssystemet – hvordan sikrer man seg mot at en NVR-enhet eller et kamera kapres for å brukes i nettverksangrep?

Irene Erlandsson. KAM i Norge for Axis Communication, skal prate om dette temaet.

 

IoT: Mot data-drevne bygninger og byer

IoT skaper stadig flere spørsmål i takt med at dets kompleksitet øker og både leverandører og sluttbrukere ser vanskelighetene. Få (om noen) organisasjoner har kompetanse innen både IT- og OT-områdene. Derfor finnes det ikke noen eller få ensomme aktører som helt kan dominere markedet. I stedet skapes det rom for både nye og gamle leverandører som ringer inn sine fokusområder og deretter skaper relasjoner som kan lede til samarbeid innen andre områder i forsyningskjeden, som igjen kan styrke den egne markedsposisjonen.

Taleren James McHale er grunnlegger av marknadsanalyseselskapet Memoori, som har produsert flere markedsrapporter innen IoT-relaterte områder. Den nyeste rapporten har tittelen «StartUps and their Impact on Smart Buildings 2019». Innlegget holdes på engelsk.

 

Cybersikkerhet – Slik kan cyberangrep mot nettverket unngås

Chuck Davis, Director of Cybersecurity, i Hikvision, kommer i sin tale til å fokusere på cybersikkerhet. Han kommer blant annet til å fortelle om hvordan alle ledd i sikkerhetsmarkedets næringskjede har et ansvar for å minimere cybersikkerhetsrisikoen. Fra produsent til sluttbruker.

Chuck Davis har arbeidet med programutvikling innen cybersikkerhet for store selskap i over 20 år. Han startet i IBM i 1997 og ble der ansvarlig for deres globale sikkerhetsvirksomhet før han forlot selskapet. I 2015 kom han tilbake til IBM, da i rollen som «executive security architect» før han i 2017 tiltrådte stillingen som cybersikkerhets sjef i Hikvision, verdens største produsent innen videoovervåking. Chuck Davis sitter også i den amerikanske bransjeorganisasjonen Security Industry Association (SIA) og dennes Cybersecurity Advisory Board.

Chuck Davis, Director of Cybersecurity i Hikvision, prater om dette. Innlegget holdes på engelsk.

Den tredimensjonelle trusselen

Med droneteknikken stilles det helt nye krav til områdesikring. Nå kan trusselen komme både fra bakken og fra luften. Med dagens moderne teknikk kan droner oppdages, men om deteksjon og tiltak skal kunne skje raskt kreves det riktig teknikkløsning. Talen kommer til å handle om hvordan trusselen fra droner ser ut og hvordan man rent teknisk kan redusere risikoene for alvorlige skader dersom trusselen kommer fra luften.

Den som prater om dette er Kenneth Nyström, grunnlegger av Securify.

 

Hvordan får vi de ulike tekniske komponentene til å samarbeide i områdets sikkerhetssystem?

Den tekniske utviklingen innen elektronisk områdeovervåking har eksplodert de siste ti årene. Her finnes utendørsalarmer som detekterer med mikrobølge, passiv eller aktiv IR-deteksjon, laser eller radar. I tillegg finnes termiske kamera og IP-kamera med nattseende. Man kan også bruke lydanlegg for å avvise inntrengere eller å sende meldinger.

Tilbudet når det kommer til teknikk skaper en kompleksitet som gjør det vanskelig å velge hvilken vei man skal velge når man skal designe et system for områdeovervåking.

I denne talen gis det en presentasjon om hvordan man kan kombinere ulike tekniske produkter for å sette sammen et effektivt og heldekkende sikkerhetssystem som områdesikring.

Øystein Hjell, Key Account Manager i Norge for Axis, er ansvarlig for dette innlegget.

 

Besøk Sectech.nu for informasjon om de ulike seminarene, tider og påmelding.

Skriv ut Skriv ut      | Send tips Send tips    |
| Mer

UTSTILLERINFORMASJON

Entrésponsor
Video
Höjdpunkter från Sectech i Lillestrøm


Det bästa från Sectech KöpenhamnMediapartners:
SecurityWorldMarket Detektor


© 2019 AR Media International AB Privacy policy Sosiale medier   Follow us on Twitter    Follow us on Facebook    Follow us on LinkedIn ARRANGERES AV: