SecurityWorldMarket

2019-10-08

Intelligent videoövervakning – Del 2 av 7

Videoanalys: vilka funktioner efterfrågas

AI och videoanalys är heta samtalsämnen på marknaden för fysisk säkerhet.

AI och videoanalys är heta samtalsämnen på marknaden för fysisk säkerhet.

Efter att under många inte ha levt upp till de högt ställda förväntningarna år har marknaden för videoanalys tagit fart på allvar – bland annat tack vare "deep learning". Men vilken typ av videoanalys-funktioner är det som marknaden efterfrågar?

Den globala marknaden för videoanalys växer snabbt. Enligt en marknadsrapport från Allied Market Research omsatte marknaden drygt 3,1 miljarder dollar 2017 och år 2025 förväntas den siffran ha ökat till 14,4 miljarder dollar – en sammanlagd årlig tillväxttakt på 21,4 procent. Marknaden drivs enligt rapporten av en ökande efterfrågan på nätverksbaserade säkerhetssystem, en ökande mängd ostrukturerade videodata och en växande oro för säkerhet.

Vanligare för mindre applikationer

Några av tillväxtfaktorerna är det växande behovet av "edge"-baserad (i kameran) videoanalys och en ökad efterfrågan på det som kalllas business intelligence. Mobotix VD Thomas Lausten menar att videoanalys har gått från att vara en trend till att bli "real business".

– Vi kan se att videoanalys och deep learning tar fart och det gäller inte bara för stora applikationer och industriprojekt, utan också för mindre applikationer som i detaljhandeln och mindre kontor. Vi ser analys och "deep learning" som en inbäddad del av övervakningsmarknaden från och med nu, säger han.

Med deep learning har noggrannheten och tillförlitligheten vid klassificering av objekt och beteenden ökat samtidigt som antalet falsklarm minskar. HS Lee, chef för EMEA, Biz Development Team på Idis, anser att videoanalysens förbättrade noggrannhet är avgörande när det gäller efterfrågan.

– Att detektera objekt och att göra färgsökning är två av de mest efterfrågade videoanalysfunktionerna. Det måste göras mycket snabbt och mycket noggrant, säger han.

Perimeterskydd

Steve Sailsbury, Pre-Sales Manager för Dahua i Storbritannien, anser att perimeterskydd är den mest eftertraktade videoanalysfunktionen. Han menar att marknaden kräver videoanalys som snabbt hittar en startpunkt när det skett en incident. Andra videoanalysfunktioner som är populära är rörelsedetektering, hantering av folkmassor, business intelligence, ansiktsigenkänning och värmedetektering. Shengfu, chef för marknadsföring och produktplanering på Vivotek, tycker att detektering och spårning av människor är de mest centrala videoanalysfunktionerna.

Rishi Lodhia, VD för Eagle Eye Networks anser att avancerad rörelsedetektering och "loitering" är mest eftertraktade av de grundläggande videoanalysfunktionerna.

– Men vi ser också ett enormt lyft för analys som gör det möjligt för detaljhandeln att hitta förbättringsområden för att öka försäljningen. De använder vår plattform inte bara för videoövervakning utan även för att förbättra sin affärsverksamhet, säger han.

Både Aurélie Boyer – som är produktchef för ZeroWire & Security Devices på UTC Fire & Security och Gary Harmer, försäljningschef för Hikvision i Storbritannien, menar att detaljhandeln är mycket intressant ur ett videoanalysperspektiv.

– Under det senaste året har vi sett en ökande efterfrågan från affärer i allmänhet och från detaljhandeln i synnerhet. De vill samla in affärsinformation genom användning av videoanalys, till exempel kunna räkna människor, se längden på köer och hantera köerna och använda sina resurser effektivt och därmed ge sina kunder en bättre upplevelse, säger Gary Harmer.

Han betonar också att videoanalys för perimeterskydd och i värmekameror är vanligt – videoanalys i en värmekamera kan skilja mellan människor och fordon och till exempel ignorera att larma om det är en räv och inte en människa som syns i bild.

Expertpanelen:

HS Lee
Shengfu
Rishi Lodhia
Gary Harmer
Uri Guterman
Pierre Racz
Steve Sailsbury
Thomas Lausten

Sjukvård en ny vertikal

Uri Guterman, chef för produkter och marknadsföring på Hanwha Techwin Europe, tycker att en av de största trenderna i branschen i dag är att använda termiska kameror med videoanalys.

– Värmekameror börjar bli mycket mer tillgängliga och prisvärda för nya marknadssegment på ett sätt som de aldrig har varit tidigare, då var det mest för försvarsmakten och för gränsskydd. Vi börjar också se att "mid-range"- delen av marknaden efterfrågar termiska kameror och att använda videoanalys på termiska bilder är mycket effektivt, säger han.

Håkan Johansson, Axis Communications försäljningschef för norra Europa, påpekar att hälso- och sjukvård börjar bli ett allt mer intressant marknad för videoanalys.

– Vi tittar även på äldreomsorg där de till exempel är intresserade av fall-detektering.

Det här är ett nytt område där vi ser en hel del utvecklingsmöjligheter för videoanalys, säger han.

Genetecs grundare och VD Pierre Racz menar att analys av folkmassor och att kunna söka igenom databaser för att hitta mönster vad gäller beteenden och aktiviteter är populära typer av videoanalys men att ansiktsigenkänning är det som drar till sig allra mest intresse just nu.

– Jag är inte säker på om ansiktsigenkänning är en teknik som vi bör använda var som helst i det fria och demokratiska samhället. Vi har sett några övertramp, säger han.

Stereotyper kan förstärkas

Många i branschen är oroliga över att videoanalys kan missbrukas. Gary Harmer från Hikvision betonar att det är den som använder videoövervakningssystemet som ansvarar för hur informationen samlas in, hanteras, används och slutligen tas bort. Håkan Johansson från Axis betonar GDPR:s roll medan Pierre Racz från Genetec säger att det finns stereotyper i databaserna och att de inte bara bevaras utan förstärks.

– Det har vi sett när det gäller brottsbekämpning där vissa socialt och ekonomiskt utsatta grupper pekas ut av systemen på grund av att det finns fördomar om dem i samhället och det förstärks av analysen, säger Pierre Racz.


Leverantörer
Till toppen av sidan