SecurityWorldMarket

2019-05-06

Passerkontroll – Teknik & lösningar

Trygg skräddarsydd förvaring via säkerhetsskåp kopplat till passersystem

Säkerhetsskåp med kortläsare som är kopplad till ett passersystem från Tidomat och som registrerar när datorn hämtas och lämnas.

Säkerhetsskåp med kortläsare som är kopplad till ett passersystem från Tidomat och som registrerar när datorn hämtas och lämnas.

Kunden efterfrågade ett säkerhetsskåp för bärbara datorer där varje tekniker bara kan hämta ut just den laptop som han eller hon ska använda. Lösningen blev ett säkerhetsskåp med kortläsare som är kopplad till ett passersystem och som registrerar när datorn hämtas och lämnas – till en tredjedel av kostnaden jämfört med liknande produkter, enligt leverantören Tidomat.

Chris Hallén, sälj- och avtalsansvarig på Tidomat menar att det finns stor utvecklingspotential för lösningar med säkerhetsskåp kopplade till passersystem.
Chris Hallén, sälj- och avtalsansvarig på Tidomat menar att det finns stor utvecklingspotential för lösningar med säkerhetsskåp kopplade till passersystem.

Tidomat fick ett samtal från en befintlig kund som behövde hjälp med säker förvaring för laptops. Kunden har externa tekniker som kommer för att hämta ut en dator inför ett jobb och de olika datorerna har olika konfigurationer för olika objekt och teknikern ska bara ges tillgång till den aktuella datorn.

– Vi behövde en lösning med 20 fack i varje skåp och var tvungna att bygga in själva elektroniken i skåpet med separat låsning och en diod som tänds när man öppnar skåpet så man ser vilket fack man ska öppna, säger Chris Hallén, sälj- och avtalsansvarig på Tidomat.

Tidomat valde ett SSF 3492-klassat säkerhetsskåp från Håbeco och varje skåp har fått ett eget elektroniskt lås.


Loggar in- och utregistrering
Från början var uppdraget inte att det skulle finnas någon spårbarhet, men det tillkom efterhand. Tidomat lade in en funktion i systemet där utlämning och inlämning av dator loggas. In- och utregistreringen sker i kortläsaren. Sedan kan administratören se vilka datorer som finns i de två skåpen via sin befintliga övergripande mjukvara. Det var en värdefull tilläggsfunktion eftersom datorerna inte får vara ute på fältet över nätter eller helger.


Kort och kod
Teknikerna från entreprenören använder ID06 och när de kommer till säkerhetsskåpet lägger de på sin bricka och slår sin kod så öppnas skåpet och luckan till det fack där datorn som teknikern i fråga har behörighet till. Teknikern öppnar luckan, tar ut den bärbara datorn som har Mifarechip, lägger den mot kortläsaren som ”loggar ut” datorn, stänger skåpet och teknikern är redo att börja arbeta. När han eller hon är klar och ska lämna tillbaka datorn sker det på motsvarande sätt: teknikern öppnar skåpet och luckan med sitt ID06-kort, systemet ”loggar in” datorn, teknikern stänger skåpet och går hem.Tidomat valde ett SSF 3492-klassat säkerhetsskåp från Håbeco och varje skåp har fått ett eget elektroniskt lås.
Tidomat valde ett SSF 3492-klassat säkerhetsskåp från Håbeco och varje skåp har fått ett eget elektroniskt lås.


Ser fler användningsområden
Chris Hallén menar att det finns stor utvecklingspotential för lösningen som han bedömer bara kostar en tredjedel jämfört med liknande produkter på marknaden och flera andra kunder har redan hört av sig och är intresserade.

– Nästa skåpversion kommer att innehålla laddning för laptop och USB-laddning så att du kan ladda surfplatta och mobil. Eftersom vi utvecklar programvaran själva kan vi anpassa lösningen till kunden och de kan ha andra kontrollbehov av det som ligger i skåpen. Vi är anpassningsbara, det är vår styrka, säger Chris Hallén.

Han tillägger även att andra användningsområden skulle kunna vara skåp som inte är säkerhetsklassade och som står i skyddade utrymmen. Ett exempel skulle kunna vara på flygplatser när resenärer har saker i handbagaget som de inte får ta med. Då skulle de föremålen kunna läggas i ett säkerhetsskåp med fack och resenären hyr platsen och får låna en tag.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan