SecurityWorldMarket

2019-11-20

Molnlösningar och integration – Del 2 av 6

Stanley Security om stora och små kunders syn på molnlösningar

Tom Vetterlein, Product Manager för SOC Services på Stanley Security.

Tom Vetterlein, Product Manager för SOC Services på Stanley Security.

Detektor har pratat molnlösningar med Tom Vetterlein, Product Manager för SOC Services på Stanley Security. Han berättar om skillnaden mellan hur stora och små kunder resonerar och vad det finns för risker med molntjänster.

Först, vad är en molntjänst?

– Det finns en hel vetenskap om hur man definierar det. I viss mån är det en affärsmodell och i viss mån är det en distribuerad modell vad gäller tekniken.

Vilken typ av molntjänster är mest efterfrågade?

– Det är väldigt få kunder som frågar specifikt efter molntjänster utan de frågar om det finns en app där de enkelt och snabbt kan få tillgång till tjänsten. Sedan kan det vara kopplat till ett passersystem, besökssystem, videosystem eller till och med ett inbrottslarmsystem. Det är generellt vanligare att man har molnlösningar för kameror- och passersystem där det inte finns lika strikt reglering som för inbrottslarm. De gånger vi får frågan om molnlösningar specifikt så har det gällt kameralösningar och smidiga inpasseringslösningar med behörighet via mobilen.

Vilken typ av kunder är mest intresserade?

– Ofta är det mindre kunder som helst vill ha appar och video i molnet. Har du mindre anläggningar med få kameror vill du kanske inte investera i så mycket hårdvara på plats. För mindre kunder är det ofta attraktivt att anställda kan ha möjlighet att använda en app för att kunna komma åt videomaterialet. Även kunder som vill skydda videomaterial från att kunna manipuleras eller förstöras rent fysiskt ser mycket positivt på en molnlagring av videomaterialet, antingen enbart i molnet eller som en backup.

Större kunder då?

– Större kunder och kedjekunder har i regel inte lika starkt intresse av att många anställda ska kunna logga in i säkerhetssystemet via appar. Större kunder är mer intresserade av molntjänster ur ett affärsmodellsperspektiv, att ha en helt "managerad" tjänstelösning där de köper hela lösningen som en tjänst. Den kan visserligen vara mobilt anpassad, men det är inte lika stort fokus på appar och webbportaler såvida de inte erbjuder något specifikt mervärde, som till exempel att vara en del av passersystemlösningen och att anställda har behörigheten nerladdad på mobilen.

Vad finns det för risk med molnlösningar?

– Du måste säkerställa att du fortfarande har en grundlogik på plats som kan fungera autonomt utan att den har kontakt med molnet, för om du av någon anledning tappar din internetanslutning kan du inte stå där med en säkerhetslösning som inte fungerar. Du behöver diskutera cybersäkerhet oavsett lösning, men med molntjänster blir det mycket viktigare. En molntjänst kan vara väldigt lättillgänglig och det kan uppstå en risk om kundens anställda har tillgång till molntjänsten genom sina enheter och kopplar upp via osäkra nätverk utanför arbetsplatsen.

Förstår kunderna riskerna med molntjänster?

– Jag tror att de större företagen förstår riskerna och nackdelarna med att ha alla dessa appar och webbportaler tillgängliga för många anställda. Generellt efterfrågas en annan typ av dokumentation vid molntjänster, som till exempel "white papers" om vem som "hostar" lösningarna och hur säkerheten är uppsatt.

Vad tror du händer med molnlösningar framöver?

– Jag tror att kunden kan få och uppleva mer kontroll när tjänsten ligger i molnet och det är tillgängligt för dem på ett helt annat sätt. Men i framtiden kommer det kanske ställas krav på portabilitet och möjlighet att kunna byta leverantör av molnlösningar. Med molnbaserad teknik har det även kommit in nya företag på marknaden vars lösningar är helt molnbaserade vilket kan innebära en kostnadseffektivitet jämfört med traditionella systemlösningar vars systemhierarki inte är byggd för att kunna förläggas till molnet och delas av många.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan