SecurityWorldMarket

2019-05-20

Perimetersäkerhet – Del 1. Trender

Nya tekniklösningar förändrar marknaden för perimetersäkerhet

Marknaden för perimetersäkerhet kommer att uppgå till cirka 200–225 miljarder dollar inom de närmaste 3–4 åren.

Marknaden för perimetersäkerhet kommer att uppgå till cirka 200–225 miljarder dollar inom de närmaste 3–4 åren.

Perimetersäkerhet har blivit ett hett ämne i den fysiska säkerhetsbranschen och har en årlig tillväxttakt på ungefär 13 procent.

– Vi kan se att radar och annan teknik har blivit mer kostnadseffektiv, tidigare var det här ganska dyra lösningar. Och med denna teknik följer nya funktioner som inte fanns tidigare, säger Mark Cosgrave, Division Manager för Västeuropa på Optex.

Det finns många anledningar till varför den globala marknaden för perimetersäkerhet växer. Marknadsundersökningsföretag som Statistics MRC och Marketandmarkets lyfter fram några anledningar: ökat antal intrång, mer urban infrastruktur över hela världen, strikt statlig reglering och accelererande teknikutveckling inom perimetersäkerhet samt en ökning av antalet terrorattacker. Olika marknadsrapporter uppskattar att marknaden för perimetersäkerhet kommer att uppgå till cirka 200–225 miljarder dollar inom de närmaste 3–4 åren.

Edward Knoch
Edward Knoch, Project Manager, Spotter RF.

Edward Knoch, Project Manager på Spotter RF, säger att perimetermarknaden växer främst på grund av två skäl. Det första är att kunderna har insett att intrång på deras mark/områden sker oavsett om de får reda på det eller ej.

– Människor gör intrång på privat mark, stjäl kritiska tillgångar som koppar, aluminium, värdefulla metaller och andra saker som de kan sälja på den öppna marknaden, säger han.

Det andra skälet som han ser är terrorhotet.

– Det har inträffat ett antal terroristattacker/incidenter i USA och runtom i världen där människor har gjort intrång och skjutit mot kritisk infrastruktur, som kraftstationer och liknande. Och det kan slå ut hela infrastrukturen i ett visst område. Om du ignorerar perimeterskydd så ignorerar du också en kritisk del av din säkerhetsportfölj, säger Edward Knoch.

Nick D´hoedt
Nick D´hoedt, Regional Sales Director, Genetec.

Billigare teknik
Nick D´hoedt, Regional Sales Director på Genetec, tror att perimetermarknaden växer eftersom det finns fler stora projekt i dag.

– För några år sedan satte alla staket runt tomterna, men i dag ser vi verkligen så mycket fler stora ”case”. Jag pratar om städer där vi fokuserar på kritisk infrastruktur och flygplatser, säger han.

Jimmy Ek, nordisk försäljningschef på Axis Communications, betonar att hotnivån och behoven har förändrats över tid och att många företag investerar för att säkerställa att de har ett bra perimeterskydd. Han tror att en annan anledning till att perimetermarknaden växer är att tekniken har blivit billigare och därmed mer tillgänglig för en allt större mängd slutkunder.

– De genomsnittliga ”enterprise”-kunderna kan alla få in perimeterskydd i sina budgetar, säger Jimmy Ek.

Mark Cosgrave lyfter fram att ny teknik har kommit in på marknaden och att automatiserade lösningar har hjälpt till att förbättra sensortekniken och driva marknaden framåt.

– De olika typerna av teknik som vi nu ser kan erbjuda unika lösningar på människors problem. Hotnivån har också ökat globalt och jag tror att det finns mycket större efterfrågan på denna typ av lösningar i dag jämfört med hur det har varit tidigare, säger han.

Jimmy Ek
Jimmy Ek, Sales Manager, Nordics, Axis Communications

Sensortekniken har utvecklats
Jimmy Ek menar att tillväxten på perimetermarknaden är högre än någonsin tidigare.

– Vad vi får höra när vi möter kunder är hur imponerade de är över att vi kontinuerligt kommer fram med nya lösningar och produkter. Och det är inte bara själva produkten, utan möjligheten att integrera olika teknologier med varandra, säger han.

Det finns många olika typer av produkter och lösningar som används för perimeterskydd: videoövervakningssystem, termiska kameror, radar, passerkontrollsystem, larm- och notifikationssystem, stängsel, belysning med mera. Nick D’hoedt från Genetec säger att nya typer av sensorer har förändrat marknadsförutsättningarna mycket under de senaste åren.

– I dag tittar vi på ljud, hastighet, färger – vi har så många sensorer runtomkring oss som kompletterar de kameror som vi redan har haft ett tag – så att vi ska kunna fatta mycket mer intelligenta beslut, säger han.

Enheterna fungerar också bättre tillsammans jämfört med tidigare. Säkerhetskameror är till exempel bra för att verifiera larm från olika sensorer och informationen kan samlas i en central plattform eller ett system som ger kunderna en bra övergripande medvetenhet om vad som händer.

Mark Cosgrave
Mark Cosgrave, Division Manager, Västeuropa, Optex.

En kombination av lösningar
De flesta i säkerhetsbranschen är överens om att det inte finns en enskild teknologi som kan lösa alla situationer vad gäller perimetersäkerhet. Mark Cosgrave menar att varje teknologi har sina fördelar och nackdelar – det som är viktigt är i stället att skräddarsy produkten till applikationen.

– Det är också viktigt att du har en lösning med skydd i olika lager/skikt så att du inte bara blir beroende av att använda en viss typ av sensorteknologi. Det är viktigt att integrera teknologierna för att skapa en harmoni och en lösning som fungerar riktigt bra för slutanvändaren, säger han.

Nick D’hoedt och Edward Knoch har också mer eller mindre samma åsikt: det finns mycket säkerhetsteknik som kan tillämpas samtidigt.

– Om du tänker på de olika skikten av säkerhet från utanför området som ska skyddas till insidan av området, själva byggnaden och inne i byggnaden – så måste du ha olika skikt av säkerhet när du rör dig inifrån och ut. Vi tittar på skydd utanför staketet och erbjuder en lösning där jag kan gå hundratals meter bortom ditt staket, säger Edward Knoch.

Slutligen Jimmy Ek, som tror att man måste fråga sig själv vad kundens behov är och hur hotnivån och budgeten ser ut.

– När du har det klart för dig kan du sätta ihop en lösning utifrån kundens behov, och utan att specificera någon teknik. Jag tycker det är så man måste göra det, säger han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan