SecurityWorldMarket

2019-11-22

Molnlösningar och integration – Del 4 av 6

Maxpro Cloud skapar infrastruktur för SaaS

Maxpro Cloud är mer än ett säkerhetssystem. Det är ett dynamiskt affärsverktyg som ger system-leverantören en överblick av sina objekt oavsett var de finns.

Maxpro Cloud är mer än ett säkerhetssystem. Det är ett dynamiskt affärsverktyg som ger system-leverantören en överblick av sina objekt oavsett var de finns.

Med Maxpro Cloud sätter Honeywell en standard när det gäller integrerade säkerhetssystem, enligt Magnus Frohm, nordisk försäljningschef på Honeywell Commercial Security.

– Den här lösningen öppnar definitivt upp för att tillämpa Security as a Service på riktigt, säger han.

Det molnbaserade säkerhetssystemet Maxpro Cloud hanterar såväl inbrottslarm som passerkontroll och videoövervakning och möjliggör service och kontroll av flera platser på distans. Den öppna skalbara molnlösningen, där varken server eller mjukvara behövs, öppnar upp för systemleverantören att tillämpa en affärsmodell baserad på Security as a Service (SaaS).

– Maxpro Cloud är mer än ett säkerhetssystem. Det är ett dynamiskt affärsverktyg som ger systemleverantören en överblick av sina objekt oavsett var de finns. Det skapar möjlighet för att fatta smarta beslut som kan förbättra säkerheten, höja servicenivån och sänka driftkostnaderna, säger Magnus Frohm.

SME-bolag slutkundsfokus

Systemet riktar sig till ett slutkundsegment bestående av små och medelstora bolag, inte minst sådana med flera kontor/anläggningar.

– Detaljhandeln och kommersiella verksamheter med flera kontor är exempel på kundkategorier. säger Magnus Frohm.

Komplext och enkelt

Andreas Silvede, nordisk affärsutvecklingschef och Magnus Frohm, nordisk försäljningschef på Honeywell Commercial.
Andreas Silvede, nordisk affärsutvecklingschef och Magnus Frohm, nordisk försäljningschef på Honeywell Commercial.

En stor styrka med Maxpro Cloud är komplexiteten i kombination med enkelheten. Systemets möjligheter är flera och kan i princip täcka hur många objekt som helst, och den öppna plattformen gör att man också via tillgängliga API:er kan inkludera tredjepartssystem och programvaror inom inbrottslarm, passerkontroll och videoövervakning inkluderas.

Enkelheten med systemet är naturligtvis den sömlösa integrationen mellan inbrottslarm, passerkontroll och videoövervakning med realtidsövervakning av alla anslutna system hos kunderna via en enda app och login. Lägg därtill automatiskt genererade rapporter och annan affärsinformation som kan vara av stor nytta för kunderna.

– Inte heller krävs någon ändring av brandväggsregler eller vidarebefordran av portar. Det här är så nära ”plug and play” man kan komma, säger Magnus Frohm.

Hög säkerhet

Andreas Silvede, nordisk affärsutvecklingschef på Honeywell Commercial Security instämmer och inflikar också de viktiga säkerhetsaspekterna kring Maxprolösningen.

– Cybersäkerheten är väldigt hög och dessutom tillämpas tvåvägskommunikation, det vill säga alltid övervakad kommunikation, säger han.

– Det och systemets flexibilitet och skalbarheten gör Maxpro unikt på marknaden, kommenterar Andreas Silvede vidare.

Maxpro Cloud är ett integrerat säkerhetssystem som inte bara passar väl för att tillämpa Security as a Service, utan är avsett för det. Det vittnar Honeywells egen approach i hur de väljer att få ut systemet på marknaden. Gentemot distributörerna tillämpas nämligen en leasingmodell som sedan förs vidare ut till installatör innan det landar hos slutkunden.

Nominerad till bästa IoT-säkerhetsprodukt

Maxpro Clouds unika egenskaper avspeglas också av att systemet med den öppna plattformen för SaaS-applicering i år är nominerat till Detektor International Award 2019 i kategorin IoT Security Products (IoT-säkerhetsprodukter). Detektor International arrangerar prisutdelningen i samband med Sectech och den säkerhetsbankett som hålls i Stockholmsmässans Victoriahall den 19 november.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan