SecurityWorldMarket

2019-05-06

Passerkontroll – Marknad & trender

Många faktorer bakom urstark global tillväxt

Mobila lösningar och biometri har goda framtidsutsikter.

Mobila lösningar och biometri har goda framtidsutsikter.

Enligt en rapport från Marketsandmarkets förväntas den globala marknaden för passerkontrollsystem växa från 7,5 miljarder dollar år 2018 till 12,1 miljarder dollar år 2024, det vill säga med en årlig tillväxt på 8,24 procent.

Tillväxtprognosen grundas på den ökande efterfrågan av passerkontrollsystem till följd av en globalt ökande brottslighet, tekniska framsteg och ökad användning av trådlös teknik i säkerhetssystem samt behovet av IoT-baserade säkerhetssystem och molnlösningar.

Den ökande acceptansen för passerkontroll som tjänst, implementeringen av mobila passerkontrollösningar samt ökad urbanisering i tillväxtländerna är alla faktorer som förväntas ge leverantörer av passerkontroll stora tillväxtmöjligheter.Biometri


Biometriska läsare vinner marknad
Det biometriska läsarsegmentet förväntas ha sin tillväxtpeak över tid från 2018 till 2024. Marknaden för biometriska läsarbaserade passerkontrollsystem representeras främst av fingeravtrycksigenkänning, handgeometriigenkänning, irisigenkänning och ansiktsigenkänning. Den globala efterfrågan på biometriska läsare ökar snabbt på grund av det växande behovet av övervakning och säkerhet i statliga anläggningar, tillverkningsenheter, kraftverk, försvarsanläggning och i företag.


Passerkontroll i hemmen
Marketsandmarkets förutspår också att passerkontrollmarknaden för bostäder också kommer ha sin högsta tillväxt från 2018 till 2024. I smarta hem används passerkontrollsystem för att förbättra säkerheten. De viktigaste faktorerna som bidrar till tillväxten på denna marknad är brottsutvecklingen och kundernas behov att säkerställa barns säkerhet i hemmet. Den växande marknaden för smarta hem är den främsta faktorn för den ökande efterfrågan på passerkontrolllösningar i privata hem.


Högst tillväxt i Asien
Ett ökande säkerhetsmedvetande uppges vara den starkaste anledningen till att APAC-regionerna (Asia Pacific) har den högsta tillväxten när det gäller passerkontrollsystem under prognosperioden. Faktorer som driver tillväxten här inkluderar växande industrialisering, kommersialisering och en generellt hög efterfrågan på säkerhetssystem. Också förväntas ökande terroristhot och brottslighet i APAC-länderna i kombination med låg polistäthet i förhållande till populationen bidra till hög efterfrågan.

Analytikerna på Marketsandmarket framhåller följande nyckelaktörer på den globala marknaden för passerkontroll Assa Abloy, Johnson Controls, Dormakaba, Allegion, Honeywell, Identiv, Nedap, Suprema, Bosch Security Systems och Gemalto.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan