SecurityWorldMarket

2019-02-26

Inbrottslarm – Säkerhetslösningar

Larm- och fastighetstjänster via unik svensk säkerhetsrouter

Att kunna erbjuda kostnadseffektiva nätverksbaserade säkerhetstjänster blir allt viktigare. Att få internettillgång via kundens IT-nätverk är ett problem för säkerhetsleverantörer. Men med säkerhetsroutern Pangea 4G kan de på egen hand upprätta en säker internetuppkoppling för säkerhetssystem och även för fastighetsautomation.

På Detektor International Awardgalan i Köpenhamn i höstas belönades Dualtech IT med en Innovative Achievement Award för säkerhetsroutern Pangea 4G, som gör det möjligt för säkerhetsinstallatörer att erbjuda sina kunder nätverksbaserade tjänster inom säkerhet och fastighetsautomation.


Pionjär inom IP-larm
1999 bildades Dualtech IT AB, ett Göteborgsbaserat företag med fokus på produktområdet säker larmkommunikation. Med GSM-baserade lösningar lyckades företaget nå köpare i såväl Sverige som på exportmarknaden.

Dualtechs delägare, Anders Johansson (VD) och Johan Holmström (affärsutvecklingschef), insåg att framtiden kommer präglas av digitalisering och tjänstebaserade affärsmodeller. De förstod att krav på integration, interoperabilitet och system som pratar med varandra kommer att öka. De såg också avvecklingen av de analoga telenäten som en påskyndade faktor mot digitalisering av säkerhetssystemens kommu nikation. Utifrån dessa premisser föddes konceptet Dalm.

– Vi visste att digitaliseringen skulle förändra säkerhetsbranschen i grunden och därmed också säkerhetsleverantörernas affärsmodeller och erbjudanden till kunderna, säger Johan Holmström.


Dalm-konceptet tar fart
Med lanseringen av Dalm IP Communicator fick säkerhets- marknaden ett verktyg för digitalisering av befintliga analoga larm. Därefter lanserades den prisbelönade molnbaserade programvaran Easy Web Manager som gav möjligheter för säkerhetsinstallatörer att erbjuda snabb fjärrservice och andra effektiva tjänster till sina kunder. Med tjänsten Eagle Eye möjliggjordes också anslutning av kameror, fjärrstyrning och administrering av hela larmsystem direkt i mobilen, läsplattan eller datorn.


Kraftfull säkerhetsrouter
Uppföljningen på detta kom 2018 då Dualtech introducerade Nena 4G Security Router för säkerhets- system och den kraftfulla Pangea 4G Security Router som även öppnar upp för andra typer av fastighetssystem.

Pangea 4G är en effektiv 4G-router för larm, videoövervakningssystem, passersystem och andra system för övervakning och fjärraccess. Den kan länka samman hela säkerhetssystemet med system för fastighetsautomation oavsett om det finns en existerande IT- infrastruktur eller inte.

– Allt bygger på att vi har digitala uppkopplade system som kan leverera data och nås för att fjärradministreras. Alltså krävs det alltid en säker och stabil internetuppkoppling, annars faller hela upplägget. Här kan våra säkerhetsroutrar vara lösningen, säger Johan Holmström.

Med Pangea 4G kan en säker internetuppkoppling för säkerhetssystem och fastighetsautomation upprättas.

Med Pangea 4G kan en säker internetuppkoppling för säkerhetssystem och fastighetsautomation upprättas.IT-avdelningen stoppklossen
Ett problem för säkerhetsleverantörer är att få tillgång till en internetuppkoppling hos kunden. Enligt Johan Holmström lär det inte bli enklare med tiden heller då IT-driften outsourcas och fördelas ut på verksamheten och de som använder företagets olika system dagligdags. Han har hört många säkerhetsinstallatörer som vittnat om krånglande och ovilliga IT- avdelningar.

– Helt klart är att kundens IT- avdelning vanligtvis uppfattas som en antagonist, fastslår han.

Ovilligheten att släppa in säkerhetsleverantörer i nätverken ser dock inte Johan Holmström som något konstigt.

– IT-avdelningarnas huvuduppgift är att ansvara för företagets IT-infrastruktur, IT-säkerhet och IT-support. De ska se till att det finns ett säkert nätverk som skyddar företagens data mot cyberattacker och intrångsförsök.

– De ska också ta hänsyn till alla andra företagskritiska system som telefoni, smartphones, servrar, molnlösningar och inte minst att supporta de olika användarna. Det är en diger uppgift och ett stort ansvar, förklarar han vidare.


Ohållbart för IT-avdelningen
Johan Holmström betonar att IT- avdelningarna inte bara har att ta ställning till om säkerhetssystemen ska släppas in. Det finns en uppsjö av andra leverantörer som också vill komma in på kundens nätverk. Det kan gälla belysning, ventilation, energiövervakning eller kaffemaskiner – allt ska kopplas upp.

– Det är en ohållbar situation för IT-avdelningen. Om de kopplar upp allt och inte vet hur cybersäkerheten är i alla dessa system, hur ska den då kunna ta ansvar för företagets IT-säkerhet?

– Slutsatsen måste därför bli den att säkerhetsleverantören själv måste ordna och ta ansvar för sina egna säkra uppkopplingar till sina system.


Säkerhetsrouter löser problemet
Genom att installera Dualtechs egenutvecklade 4G-säkerhetsroutrar erhålles en säker infrastruktur som säkerhetsleverantören själv har kontroll över. Routern bildar en säker accesspunkt, ”hub”, för de olika säkerhetssystem som ska kopplas upp. Med VPN och inbyggd kryptering skapas en effektiv och säker uppkoppling som möjliggör fjärraccess, utan att behöva oroa IT-avdelningen.

– Dessutom är Dualtechs säkerhetsroutrar certifierade för alla säkerhetsklasser, så även brand, vilket ger en unik funktionalitet av router och larmsändare, tillägger Johan Holmström.

– Med den här lösningen kan säkerhetsleverantören erbjuda kunden Security as a Service, men också liera sig med aktörer inom fastighetsautomation för att utveckla ett helhetserbjudande som täcker driften av hela fastigheten. För oss är det en milstolpe, säger Johan Holmström avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan