SecurityWorldMarket

2019-05-24

Perimetersäkerhet – Del 5. Teknik & Lösningar

Kritisk infrastruktur kräver mer än bara perimeterskydd

Perimeterskydd är avgörande för att skydda kritisk infrastruktur.

Perimeterskydd är avgörande för att skydda kritisk infrastruktur.

Perimeterskydd är avgörande för att skydda kritisk infrastruktur. Därför är det oerhört viktigt att ha ett övervakningssystem som förhindrar inkräktare från att försöka ta sig in i ett skyddat område eller för att snabbt detektera inkräktare som redan befinner sig på området.

Men perimeterskydd är bara en av flera viktiga delar för att säkra kritisk infrastruktur, enligt Joe Morgan, Business Development Manager för kritisk infrastruktur på Axis Communications.

Det finns tre utmaningar med att säkra kritiska infrastruktur: att säkra fastigheten, säkra processerna och personalens säkerhet. Enligt Joe Morgan är det möjligt att uppnå alla tre målen med en lösning.

– Genom att integrera befintliga nätverkskameror och videoanalys med Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-sensorer och masskommunikationssystem har säkerhetslösningar nu intelligensen och mångsidigheten för att hantera praktiskt taget alla scenarier från försök till sabotage till fel på utrustningen och nödevakueringar, säger han.

Oavsett om avsikten är sabotage eller kopparstöld eller något annat, har alltid syftet med traditionella säkerhetssystem varit att hålla inkräktare utanför tomten/fastigheten. Och i det avseendet har anläggningar för kritisk infrastruktur blivit ganska skickliga på att integrera nätverkskameror med radar-, mark- och staketsensorer och annan teknik för att detektera personer och föremål som befinner sig där de inte får vara.

– Det används termiska kameror i anläggningar som är isolerade, har dåliga ljusförhållanden eller är helt mörka, till exempel transformatorstationer – för att detektera värmestrålning från inkräktare som lurar i skuggorna eller försöker att kamouflera sig. För att får ett extra skyddslager integreras nätverksbaserade ljudsystem så att det går att ropa ut och varna inkräktare, säger Joe Morgan.

Intelligenta säkerhetssystem
Joe Morgan framhåller att man med hjälp av inbyggd intelligent analys kan verifiera ett eventuellt hot och bedöma dess natur samt minska kostnaderna genom att inte behöva agera vid falska larm. Addera värdefulla data för integration av AI och maskininlärning är en annan fördel enligt Morgan.

Dessa integrerade lösningar är dock inte bara bra för perimetersäkerheten utan tekniken kan också utnyttjas för andra högprioriterade frågor.

Håller igång systemen
Driftstopp är en mardröm för kritisk infrastruktur. Därför måste anläggningarna kontinuerligt övervaka processer för att förhindra att behöva göra kostsamma reparationer och eller tillfälligt stänga ner verksamheten.

– Säkerhetskameror är särskilt väl lämpade för processäkerhet. En pan-tilt-zoom-kamera kan enkelt byta uppgift från att övervaka ett staket till att zooma in för att läsa av en display eller visare på någon typ av utrustning, säger Joe Morgan.

En värmekamera utrustad med avancerad termisk bildteknik och analys kan detektera små temperaturförändringar – något som kan indikera på överhettade kullager, en blockerad ventil eller ett rör som läcker.

– Tack vare kamerornas inbyggda intelligens kan de användas för att mäta nivåer i cisterner, övervaka gaslågor vid raffinaderier och till och med hjälpa operatörer att avvärja stora elavbrott genom att förutsäga transformator- och växelfel vid transformatorstationer, säger Joe Morgan.

Genom att integrera nätverksövervakning med system för övervakning av produktionen, som SCADA, kan kritisk infrastruktur:

  • Kontrollera processerna och verifiera att de fortlöper som de ska.
  • Visuellt bedöma inrapporterade eller detekterade fel.
  • Bättre kunna förutsäga underhållsbehov och tendenser.
  • Förenkla för underhåll på distans genom integration med nätverksbaserade ljudsystem.

Genom att det nätverksbaserade övervakningssystemet har dubbla uppgifter – perimeterskydd och att skydda produktionsprocessen från ineffektivitet och dyra driftstopp – dubblas också ROI (return on investment). Det ger även möjlighet att dela kostnaden för övervakning mellan flera avdelningar enligt Joe Morgan.

– Och när du adderar arbetsmiljö och säkerhet så ger nätverksbaserad övervakning trippla fördelar, säger han.

Säkrar arbetsmiljön
Kritisk infrastruktur är ofta platser där det finns många faror. Högspänningsledningar, brandfarliga kemikalier, farligt avfall och annat gör att säkerhetsaspekten blir väldigt viktig. Här kan säkerhetskameror spela en avgörande roll för att minska riskerna enligt Joe Morgan.

– De kan trigga varningar när de detekterar att personal går in i farliga områden eller områden där de inte ska vara, som tunnlar, järnvägsspår och broar. Termiska kameror kan detektera och ge tidiga varningar för att självantändande material, som damm eller oljiga trasor är på väg att börja brinna. Lika viktigt är att de kan detektera värmestrålning så att det går att garantera att alla evakueras vid en nödsituation. Vid farliga utsläpp eller läckor av kemikalier kan de identifiera säkra utgångar, säger han.

Genom att kombinera nätverksvideo med passerkontroll och intelligent videoanalys kan arbetsmiljön bli säkrare för personalen som arbetar med kritisk infrastruktur, men även öka säkerheten för allmänheten och minska riskerna för miljön.

– Eftersom ett nätverksbaserat övervakningssystem kan hantera flera uppgifter samtidigt kan det hjälpa anläggningar att uppnå överlägsen inbrottsdetektering, mer tillförlitlig produktion och en säkrare och hälsosammare miljö för dess anställda. Det är som att få tre system i ett: trippla funktioner och trippel ROI, avslutar Joe Morgan.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan