SecurityWorldMarket

2019-05-21

Perimetersäkerhet – Del 2. Trender

Drönarna har gjort perimetersäkerheten 3D

Flygande drönare med kamera

Lucas Le Belle, VD för Cerbair, anser att framväxten av civila drönare har förändrat marknaden dramatiskt.

Uppkomsten av drönare har lett till ett paradigmskifte på marknaden för perimetersäkerhet: det handlar inte längre bara om horisontellt skydd utan även om vertikalt.

– Nu när var och varannan person har tillgång till luftrummet genom drönare så betyder det att vi har nya sensorer för det här nya paradigmet och det innebär att marknaden växer, säger Dave Romero, Managing Partner på Black Sage.

Nick D´hoedt
Nick D´hoedt, Regional Sales Director, Genetec.

Grunden för perimeterskydd är fysisk säkerhet och staket enligt Nick D’hoedt, Regional Sales Director på Genetec. Men han tycker att perimetersäkerheten har förändrats och medan det tidigare handlade om att se ett par hundra meter bort från tomtgränsen kan det i dag handla om flera kilometer.

– Nu måste du tänka på en tredje dimension – radarteknik, laserteknik, radiofrekvenser och drönarteknik kombineras alla i en lösning och vi för samman all information och skickar till operatörerna, som behöver ansvara för det och ta beslut inom en tidsram av 10 till 20 sekunder, säger han.

En ny verklighet
Lucas Le Belle, VD för Cerbair, anser att framväxten av civila drönare har förändrat marknaden dramatiskt. Traditionellt har attacker utförts av individer som fysiskt försökt bryta sig in på ett område eller på senare år även genom cyberattacker. Därför har också motåtgärderna anpassats efter det. Men problemet med drönare är att de kan ta sig förbi de traditionella säkerhetslösningarna.

Lucas Le Belle
Lucas Le Belle, CEO, Cerbair.

– Alla behöver kameror, videoanalys och passerkontroll, men vi behöver också en övergång från den traditionella modellen till en helt integrerad tredimensionell säkerhets-approach. Att använda luftrummet kan vara ett enkelt sätt för terrorister, brottslingar eller andra personer med onda avsikter att verkligen tränga igenom din perimeter och utföra någon typ av attack. Anti-drönarindustrin kommer därför att komplettera det mer traditionella sättet att arbeta med säkerhet, säger Lucas Le Belle.

Han anser också att mer tonvikt har börjat läggas på att förutse detektion för att kunna öka reaktionstiden (som är kort när det gäller drönare).

Måste täcka volym

Mark Cosgrave
Mark Cosgrave, Division Manager, Västeuropa, Optex.
M ark Cosgrave, Division Manager för Västeuropa på Optex, menar också att drönare har förändrat perimetermarknaden dramatiskt och att detektering av drönare är ett stort orosmoment för olika sektorer som flygplatser och flygbolag, militära anläggningar, arenor med mera. Dave Romero å andra sidan betonar att det har skett ett skifte inom radarteknik och många radartillverkare har siktat in sig på 3D-radar som kan visa latitud, longitud- och höjd, förutom annan information.

– Teknik som passar bäst för det här nya tredimensionella paradigmet specificeras i täckningsvolym i motsats till hur stor yta de kan täcka och det är ett annat sätt att se på säkerhet. Det finns fler orosmoment och den totala volymen går 90 grader vertikalt – drönare kan flyga in på hög höjd och sedan rakt ner till en specifik plats och det betyder att vi behöver nya sensorer och ny teknik för att kunna hantera och täcka volym, säger Dave Romero.

Edward Knoch
Edward Knoch, Project Manager, Spotter RF.

Räknar med terrorattacker
Edward Knoch, Project Manager på Spotter RF, är oroad över att drönare utrustade med någon typ av vapen blir vanligare och att det kommer att bli ett allt större problem i västvärlden.

– Tyvärr tror jag att det krävs att en attack mot kritisk infrastruktur eller mot människor inträffar innan man faktiskt börjar fundera över konsekvenserna av att inte ha perimeterskydd även mot drönare, säger han.

Lucas Le Belle anser att rege-ringarna i västvärlden tar hotet från drönare på allvar, men att de fortfarande inte är redo för att hantera det.

– Vi har inte sett så många dramatiska, avsiktliga drönarattacker där angriparen varit organiserad och haft stora ekonomiska medel, förutom i Mellanöstern. Men det är bara en tidsfråga innan det kommer att ske i västvärlden, säger Lucas Le Belle.

Dave Romero
Dave Romero, Managing Partner, Black Sage.

Dave Romero berättar att Black Sage har arbetat i länder där det finns kunder som är med om hundratals drönarincidenter/attacker om året. Problemen att ta itu med skiljer sig mycket åt, det kan vara allt från civilpersoner utan onda avsikter som flyger in drönare där de inte får vara till rena terroristattacker.

– Jag tror att medvetenheten är mycket högre nu och att behovet av den här tekniken växer. Det är verkligen ett nytt tankesätt att gå från tvådimensionell säkerhet till tre dimensioner och det kommer att ta lång tid, avslutar Dave Romero.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan