SecurityWorldMarket

2019-11-19

Molnlösningar och integration – Del 1 av 6

Branschexperterna om molnlösningar

Videoövervakning är den vanligaste typen av molntjänst i säkerhetsbranschen.

Videoövervakning är den vanligaste typen av molntjänst i säkerhetsbranschen.

Molnlösningar har inte slagit igenom lika snabbt i säkerhetsbranschen som i många andra branscher.

– Problemet är att installatörerna ibland är ovilliga att göra förändringen och det tror jag beror på att de inte vet hur de ska hantera vissa hinder som de stöter på, säger Vanderbilts VD David Sullivan.

Josh Woodhouse, analytiker på IHS Markit, menar att anledningen till att genomslaget för molnlösningar för videoövervakning inte varit lika stort som till exempel inom IT beror på den stora mängden data som videoövervakning genererar.

– Kostnaden för bandbredd är fortfarande ganska hög och det kan göra att många väljer bort det ur kostnadssynpunkt. Datan från videoövervakning som måste lagras har skapat en enorm extern lagringsmarknad. Den överstiger på egen hand en miljard dollar, säger Josh Woodhouse.

Han menar att det sker en del migration till molnet, särskilt i små installationer med färre antal kameror, vanligtvis under åtta kameror per anläggning.

– Detaljhandeln är ett bra exempel, där blir molntjänster för videoövervakning vanligare. Molnlösningar passar också bra när man ska binda samman olika installationer på olika platser och låta någon hantera videoövervakningen genom molnet. Men även där är det vanligen någon slags hybridlösning där det finns lokal infrastruktur för lagring, säger han.

Även större applikationer

Rishi Lodhia är Managing Director för Eagle Eye Networks som är ett amerikanskt företag som erbjuder molntjänster för videoövervakning. Han menar att de stora fördelarna med molntjänster för videoövervakning är att slutanvändarna inte behöver ha stora hårddiskar på plats, slipper sköta videoövervakningen själva och inte behöver uppdatera mjukvara eller cybersäkra lösningen – allt hanteras centralt.

– Vi får mycket förfrågningar från detaljhandeln men också från andra håll. Vi erbjuder tjänsterna både till små företag och till stora organisationer som sjukhus och till företag som har verksamhet på tusentals olika platser.

Han anser att marknaden är redo för molntjänster och att det pågår ett skifte just nu. IT-branschen har redan gjort skiftet och videoövervakning och passerkontroll är två av få saker som inte alltid finns i molnet.

– Slutkunderna driver efterfrågan på molntjänster inom videoövervakning och är redan vana att betala en månatlig avgift för olika tjänster. Återförsäljare och integratörer ser också fördelarna med affärsmodellen med återkommande intäkter, säger Rishi Lodhia.

Håkan Johansson, försäljningschef för norra Europa på Axis Communications, är också mycket positiv till molntjänster.

– Med "hostade" molnlösningar slipper du vissa uppstartskostnader och eftersom någon annan hanterar det åt dig behöver du inte tänka på kostnader för service, uppgraderingar och så vidare. Det kan vara både för videoövervakning, passerkontroll eller "end-to end"- lösningar. Att betala månadsvis verkar vara mycket populärt bland många och särskilt för små slutkunder, säger han.

Passerkontroll som en tjänst

Videoövervakning var snabbare i starten med att flytta över till molnet jämfört med passerkontroll och inbrottslarm. Men i dag nämner flera marknadsundersökningsföretag Access Control-as-a- Service och passerkontroll i molnet som en av tillväxtfaktorerna för passerkontroll. Och Jaroslav Barton, Director of Product Marketing, PACS, HID säger att Access Control-as-a- Service är något som kunderna numera efterfrågar.

– Det är definitivt en trend men det finns hinder i vissa marknader och vissa marknader är inte redo ännu. Men vi ser en tydlig tendens att slutkunder vill ha passerkontroll som en tjänst och att någon tar hand om det för dem med uppdateringar och uppgraderingar, säger han.

Baudouin Genouville, Suprema.
Baudouin Genouville, Suprema.

Baudouin Genouville, Supremas Business Development Director för EMEA, betonar att passerkontroll som en tjänst ligger längre fram i USA jämfört med Europa.

– Där det finns stor efterfrågan på molnlösningar och företagen vill inte sköta hanteringen med uppdateringar själva. Vi ser att det kommer steg för steg i Europa också och ditt system måste åtminstone vara "cloud ready". För oss betyder det att vi ser till att vår mjukvara är kompatibel med andra webbbaserade tjänster, säger han.

Servaas Kamerling, Product Director Enterprise för EMEA på UTC, menar att säkerhetsbranschen flyttar sig mot IT-branschen.

– "Cloud computing", "infrastructure as a service", "platform as a service", "software as a service" – det är saker som blir mer framstående i branschen och parallellt har du cybersäkerhet som ser till att nätverken är så säkra som möjligt, säger han.

Servaas Kamerling berättar att det kommer mycket frågor om passerkontroll som en tjänst och att samtalen ofta glider in på GDPR och regler om var servrarna ska befinna sig.

– Det är ett ganska komplext ämne för du delar data med många användare. Vad vi ser är att det ofta blir en mix med hybridlösningar. Man använder teknologin men delar den nödvändigtvis inte med andra kunder, säger han.

Installatörer mer positiva

David Sullivan, Vanderbilt International.
David Sullivan, Vanderbilt International.

Vanderbilts VD David Sullivan menar att molntjänster är den största trenden på marknaden men att branschen har utmaningar med att flytta över till molnet.

– Vi pratar med slutkunderna och de älskar molnet och att ha en abonnemangsbaserad affärsmodell, slippa ha stor datorkraft på plats och slippa uppdatera mjukvara och så vidare – men problemet är att installatörerna ibland är ovilliga att göra förändringen och det tror jag beror på att de inte vet hur de ska hantera vissa hinder som de stöter på, säger han.

David Sullivan anser dock att det finns tecken som tyder på att det håller på att förändras och att installatörer blir mer och mer intresserade av molnlösningar.

– Jag tror att vi kommer får se mer molnlösningar 2020 och 2021. Vi själva förflyttar oss mot molnlösningar både vad gäller våra produkter för larm och inbrott och för passersystem. Det är framtiden och jag hoppas att branschen implementerar molnlösningar snabbare, avslutar han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan