SecurityWorldMarket

2020-05-20

Videobaserad detektion av bränder – nu även för mörka miljöer

Med den nya firmwareversionen 7.61 är Aviotec IP Starlight 8000 lämplig för att appliceras i områden med mycket svagt ljus som till exempel lager eller produktionsanläggningar som arbetar under nattetid.

Med en ny version av det videobaserade branddetektionssystemet Aviotec IP Starlight 8000 från Bosch Building Technologies möjliggörs en tidig upptäckt av brand med kamera, nu även i dåliga ljusförhållanden.

Kameran kan upptäcka både lågor och rök ner till en belysningsnivå på 2 lux. För att uppnå detta har Bosch utökat sin beprövade videoanalys i kameran med artificiell intelligens som bearbetar resultaten från mer än 20 algoritmer som då triggar igång ett larm baserat på detta. Detta har lett till en betydligt förbättrad känslighet i kameran utan att kompromissa med lösningens robusthet mot falska alarm.

Med den nya firmwareversionen 7.61 är Aviotec IP Starlight 8000 lämplig för att appliceras i områden med mycket svagt ljus som till exempel lager eller produktionsanläggningar som arbetar under nattetid. Vid förändrade miljöförhållanden kan känsligheten i kameran anpassas till kraven med programmerbara scheman.

Eftersom den nya lösningen från Bosch också fungerar under svaga ljusförhållanden sparar det kostnader för planering, installation och drift av belysningen. Dessutom reducerast riskerna avsevärt för applikationer med hög brandfara under svaga ljusförhållanden. exempelvis i parkeringshus med flera våningar där risken vanligtvis är relativt hög. Här ger Aviotec IP Starlight 8000 en pålitlig tidig upptäckt av brand för att skydda fordon och elektriska laddningsstationer. I alla miljöer kan de installerade kamerorna nu användas för både branddetektering men också videoövervakning vilket ytterligare minskar installations- och driftkostnaderna.

Befintliga installationer kan uppgraderas till den nya tekniken genom en gratis firmware-uppdatering.


Leverantörer
Till toppen av sidan