SecurityWorldMarket

2021-02-18

Tagmaster lanserar App för genomförande av trafikundersökningar

Tagmaster har utvecklat en app som gör det enkelt för trafikoperatörer av olika slag att sätta upp och genomföra trafikundersökningar i varierande miljöer. Appen som heter Easysetup går att ladda ner utan kostnad på Google Play Store

Easysetup möjliggör för användarna av Tagmasters lösningar inom trafikövervakning att enkelt konfigurera Tagmasters olika produkter som finns i ett område eller stad och snabbt kunna göra trafikundersökningar.

– Appen passar perfekt till att göra tillfälliga trafikundersökningar för att kunna se var det är problem i trafiken respektive var det kanske är mindre trafik. Informationen blir ett viktigt beslutsunderlag för trafikoperatörer av olika slag och är ett exempel på att trenden går mot alltmer intelligenta lösningar för att effektivisera trafikflöden och därmed minska klimatpåverkan, säger Jonas Svensson, VD, Tagmaster.

De produkter som enkelt kan konfigureras från en mobiltelefon via appen är till exempel TagMasters CityRadar, men även TrafficRadar. På ett mycket enkelt sätt kan därmed information från hundratals radarsensorer sammanställas och tillföra trafikoperatörer värdefull information.

De främsta fördelarna med Easysetup är enkel produktkonfiguration, att det går att göra realtidsundersökningar eller att sammanställa information som finns lagrad hos sensorerna, att den fungerar med Bluetooth-anslutning, att det går att göra tillfälliga undersökningar, att det är enkelt att hämta undersökningsdata och att det är enkelt att dela nedladdad undersökningsdata från mobiltelefon.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan