SecurityWorldMarket

2020-09-10

Ny version av passerkontrollsystem från Bosch

En ny, enkel och skalbar version av Bosch Access Management System (AMS) 3.0 har just lanserats.

Den nya versionen kan integreras med videohanteringslösningar som till exempel BVMS, som tillsammans erbjuder en omfattande säkerhetslösning.

Enkelhet i alla steg
Access Management System 3.0 är en flexibel lösning för passerkontroll och riktar sig mot medelstora till stora organisationer. AMS 3.0 passar för såväl kontorsbyggnader och butiker men även för större offentliga miljöer som exempelvis sjukhus. Det skalbara passersystemet erbjuder en mängd avancerade funktioner och klarar att administrera upp till 200 000 korthållare, 10 000 dörrar och 400 platser (sajter). De innovativa larmikonerna och GUI färgschemat i systemet gör det enkelt för operatören att på ett snabbt och smidigt sätt reagera på oförutsedda larm.

Integration med videohanteringssystem
Access Management System 3.0 kan integreras med videohanteringslösningar som till exempel BVMS (version 10.1 och senare) och Milestone XProtect. Fördelen med integrationen är att säkerhetsnivån ökar genom manuell videoverifiering vid dörrar och passager. Dessutom kan operatören söka efter kortinnehavare och händelser samt hantera åtkomstkommandon i videohanteringssystemet för att bidra till en enkel och snabb hantering av systemet.

Hög säkerhet tack vare konfigurerbara hotnivåer
Upp till 15 konfigurerbara hotnivåer som lockdown eller evakuering kan initieras snabbt i kritiska situationer som till exempel vid brand eller en terroristattack. Hotnivåsituationer kan implementeras av en av tre utlösare: operatörens arbetsstation, nödknapp eller ett speciellt konfigurerat ”nödkort” som scannas mot en kortläsare.

Hög datasäkerhet och integritetsskydd
För att skydda mot cyberattacker och förlust av personuppgifter är databasen och kommunikationen krypterad i alla stadier, till exempel genom stöd från det säkra ”Open Supervised Device Protocol” (OSDP) v2-protokollet. AMS 3.0 har också betrodda digitala certifikat för ömsesidig autentisering mellan server och klient och använder säkra designprinciper som ”secure-by-default” och ”principle of least privilege”.


Leverantörer
Till toppen av sidan