SecurityWorldMarket

2018-02-16

Nexus-lösning för PKI-kort som en tjänst

amas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan en organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar.
– Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

PKI-kort från Nexus Group möjliggör en högre säkerhet för Windowsinloggning, tillgång till digitala resurser och digital signering.

– Att komma igång med PKI-kort är ofta ett dyrt och komplext projekt som innefattar både utbildning av personal och implementation och underhåll av infrastruktur, hantering av kort, printrar och annan utrustning. Det kan man undvika om man istället beställer korten som en tjänst,, säger Horvath.

– Eftersom anställda ofta har tillgång till känsliga resurser från sina datorer, är det viktigt att kräva säker inloggning till Windows. När man loggar in med PKI-kort, använder man tvåfaktorsautentisering (2FA) och slipper osäkra lösenord, menar han vidare.

PKI-korten är också utrustade med ett kontaktlöst RFID-chip. Alla accessfunktioner på ett företag kan samlas på ett enda kort, inklusive säker inpassering till byggnader och visuell identifiering. PKI-korten kan också användas till autentiserade mejl och digitala signaturer.

– Nexus skapar en kortlayout och implementerar tjänsten för ditt företag, inklusive er egen namngivna certifikatutfärdare (certificate authority). Ni får ett start-kit som innehåller kort och kontaktchipsläsare. Ni sätter upp ert system för inloggning med smarta kort till Windows och verifierar att ni kan logga in. Sen är ni redo att beställa kort till era anställda, förklarar Horvath.

Varje kund får tillgång till ett lättanvänt webbaserat verktyg för att beställa och hantera kort. Nexus produktionsteam personaliserar och printar ut de beställda korten, och skickar dem med post till kunden. Den initiala PIN-koden skickas per mejl direkt till varje användare. I verktyget kan du också avblockera kort, hantera tillfälliga kort och inaktivera anställda och kort.


Leverantörer
Till toppen av sidan