SecurityWorldMarket

2019-03-18

Känslig kommunikation med försvarscertifierad smartphone

Cybersäkerhets- och medicinteknik-företaget Sectra (STO: SECT B) har levererat sin säkra smartphone, Sectra Tiger/R, till två svenska vårdregioner. Med Sectras lösning kan regionerna kommunicera känslig eller sekretessbelagd information på ett säkert sätt, såväl inom organisationen som med centrala myndigheter.

Sectra Tiger/R är en krypteringslösning för smartphones och surfplattor. Inom de två vårdregionerna används Sectra Tiger/R av nyckelpersoner inom säkerhetsorganisationen för att kommunicera känslig information såsom krisberedskap, informationssäkerhet eller incidenthantering.

Lösningen levereras som en tjänst där systemets infrastruktur och administration hanteras av Sectra. Regionerna får därmed en kostnadseffektiv lösning som snabbt och enkelt kan implementeras i den dagliga verksamheten utan höga investeringströsklar.

– I dag är sjukhus måltavlor för organiserade cyberattacker och det är ett allvarligt hot mot både patienters integritet och vårdens effektivitet. Inom Sectra har vi en världsunik kombination av sjukvård och säker kommunikation i och med våra två verksamhetsområden Secure Communications och Medical Imaging IT Solutions. Det gör att vi kan stötta våra kunder på bästa möjliga sätt i deras arbete med att möta dessa utmaningar, säger Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.

Sectra Tiger/R är utvecklad med särskilt fokus på säkerhets- och prestandamässiga utmaningar. Det kan exempelvis röra förflyttning mellan olika typer av nätverk utan att uppkopplingen förloras, effektiv uppkoppling som möjliggör strömmat tal och video trots dåligt nätverk samt intrångsskydd för centralt placerade tjänster som exponeras mot internet. På så vis levererar lösningen effektiv, krypterad, kommunikation med kollegor.

Lösningen bygger på Sectras teknik för krypterade samtal och chatt samt Sectras VPN. Tillsammans skapar de en säker förbindelse, så kallad ”tunnel”, mellan den mobila enheten och organisationens interna nätverk genom internet. Därmed kan information delas och göras tillgänglig även i mobila miljöer utan risk för att den hamnar i orätta händer.

Lösningen har tagits fram i ett strategiskt samarbete med Samsung och kan användas på de senaste modellerna av smartphones och surfplattor utan behov av specialanpassning.

Som en av få lösningar för mobil kommunikation har Sectra Tiger/R erhållit ett svenskt så kallat KSU-godkännande (Krypto för Skyddsvärda Uppgifter), vilket medger bruk av lösningen för att skydda särskilt känslig information. Lösningen är därmed väl anpassad att användas för skydd av känslig information utifrån de krav på som ställs i den nya säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) som träder i kraft den första april 2019.


Leverantörer
Till toppen av sidan