SecurityWorldMarket

2018-04-23

Nyckelhantering som spar 30 bilresor om dagen

Skol består av ett nyckelskåp som sitter placerat innanför skalskyddet på respektive fastighet. I nyckelskåpet finns digitalt kodade nycklar som ger åtkomst till fastighetens serviceutrymmen.

Skol (Sisab keys onLine) är ett digitalt, decentraliserat nyckelhanteringssystem som kraftigt reducerar CO2-utsläppen från SISAB:s entreprenörer och konsulter. Istället för att åka fram och tillbaka till SISAB:s huvudkontor för att kvittera ut och återlämna nycklar - hanteras nycklarna digitalt för Sisabs omkring 600 fastigheter. Omkring 30 resor om dagen kan undvikas med en beräknad total besparing på minst 10 ton CO² per år.

Systemet, som idag är driftsatt på en femtedel av Sisabs fastigheter, har utvecklats tillsammans med Assa Abloy och Projektengagemang. Utrullningen pågår och 2019 kommer alla 600 fastigheter i Sisabs bestånd att ha digital nyckelhantering.

– Vi är stolta över att ha skapat en lösning för digitaliserad nyckelhantering som inte bara effektiviserar den dagliga verksamheten, utan även bidrar till minskade CO²-utsläpp. Tack vare en kombinerad lösning med Traka, digitala nyckelskåp och Cliq Remote, digitalt kodade nycklar kan användaren enkelt administrera rätt behörigheter vid rätt tillfälle utan att behöva vara fysiskt på plats, säger Emma Petersson, projektledare Assa Abloy.

– Skol är ett lysande exempel på hur vi som kommunalt bolag kan arbeta tillsammans med privata företag för att utveckla nya, digitala och hållbara tjänster, säger Niklas Dalgrip, chef för driftavdelningen på Sisab.

Skol består av ett nyckelskåp som sitter placerat innanför skalskyddet på respektive fastighet. I nyckelskåpet finns digitalt kodade nycklar som ger åtkomst till fastighetens serviceutrymmen. För att komma åt nycklarna krävs ID06 samt registrering i Sisabs system för nyckelhantering. Varje nyckel är digitalt kodad med tidsbegränsning. Hela lösningen administreras, över nätet, från Sisabs huvudkontor. Sisab kan på så vis följa upp vilken entreprenör som har haft tillgång till fastighetens utrymmen vid vilken tidpunkt som helst. Dessutom säkerställs att entreprenören har rätt nyckel till rätt utrymme. Så kallade "bomkörningar" undviks därför helt. För skolorna är det stor skillnad och medför även att inga nycklar tappas bort.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan