SecurityWorldMarket

2018-03-08

Cliq Web Manager anpassas till GDPR

Assas administrationsmjukvara Cliq Web Manager stöder General Data Protection Regulation från och med version 7.2.

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Assa AB jobbar hårt med att förbättra, uppdatera och anpassa sina produkter och system för att kunna följa den nya lagen.

Administrationsmjukvaran Cliq Web Manager är ett exempel på produkt son GDPR-anpassats.

”Högre krav kommer ställas på oss som företag och vi välkomnar denna utveckling då vi tar integritetsskyddsfrågor på stort allvar. Assa tar ansvar för att de produkter och system vi tillhandahåller på ett så bra sätt som möjligt kommer att stötta våra kunders arbete med att anpassa sin verksamhet till GDPR”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Assa har redan gjort anpassningar som skall underlätta detta arbete, men i vilken ofattning varierar mellan olika produkter och system. Ett exempel avser Assas IP-baserade administrationsmjukvara för låssystem, Cliq Web Manager, som nu stöder General Data Protection Regulation från och med version 7.2.

För att uppfylla lagkraven i GDPR har CLIQ Web Manager utrustats med en rad nya funktioner.

Funktioner i CLIQ Web Manager:

• GDPR: Ingen persondata i systemloggar.

• GDPR: Permanent borttagning av persondata påslaget i grundutförandet .

• GDPR: Tillagd funktion för att begränsa hantering av persondata.

• Tillagd funktion för att avaktivera/aktivera användare.

• Sökfunktion för att visa avaktiverade användare.

• Tillagd funktion för att hindra avaktiverade användare från att modifieras.

• Tillagd funktion för anonymisering av relaterade poster.

Alla dessa funktioner är påslagna när nya system levereras av Assa och började gälla från och med Februari 2018.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan