SecurityWorldMarket

2018-02-12

Cactus Concept – för ökad cyber-säkerhet inom videoövervakning

Thomas Lausten, CEO, Mobotix.

Branschledande säkerhetsåtgärder, oberoende tester och ökad kännedom hos användarna är avgörande för att skydda en verksamhets säkerhetssystem. Det menar IP-kamera producenten Mobotix som nu sätter extra fokus på cyber-säkerhet genom att implementera Cactus Concept – ett nytt verktyg för att bygga, skydda och upprätthålla ett säkert övervaknings- och kontrollsystem.

Med Cactus Concept vill Mobotix skapa en cyber-säkerhetskampanj med syfte att öka uppmärksamheten kring vikten av datasäkerhet i nätverksbaserade videoövervakningssystem, både bland existerande och potentiella kunder, samt öka kännedomen om hur organisationer själva kan skydda sig genom kostnadseffektiva och intelligenta lösningar. End-to-end-kryptering utan blinda vinklar är en nödvändighet i alla steg. Från bildkällan via datakablarna och datalagringen, till användarens dator. Precis som en kaktus, där varje lem är täckt av små taggar, har alla moduler i Mobotixsystem (kamera, lagring, kablar och VMS) digitala taggar som skyddar mot obehörigt intrång.

– Modern videoövervakning och åtkomstkontrollteknik är hjälpmedel som skyddar människor, platser och byggnader i hela världen då dessa i allt högre grad är mål för kriminella som försöker infiltrera, överta eller avaktivera de livsviktiga systemen. I takt med att IoT-trenden tillför miljarder av IP-bundna enheter varje år, är det viktigt att vår industri ligger steget före och bygger säkra plattformar som reducerar risken för skadliga attacker, förklarar Thomas Lausten, CEO, Mobotix.

Som en av branschledarna inom digital videoövervakning tror Mobotix på företagets nya "Cactus Concept". Det skyddar varje enskilt element i såväl design, tillverkning som drift av varje enkel enhet, tillsammans med end-to-end-kryptering genom hela användar- och hanteringsprocessen.

För att säkerställa den högsta säkerhetsnivån arbetar Mobotix tillsammans med Syss, ett respekterat och oberoende tredjepartsföretag, som undersöker och testar säkerheten i både mjuk- och hårdvaru-elementen. SySS arbetar även tillsammans med andra stora tyska kunder som till exempel Basler Versicherungen, Bundeswehr, Credit Plus Bank AG, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Flugsicherung, Festo, Hewlett-Packard, Innenministerium/LKA Niedersachsen, SAP, Schaeffler, Schufa, T-Systems och Union Investment.

- Mobotix samarbetsavtal innebär att vi säkerställer att det utförs ytterligare djupgående tester av företagets teknologi. Vårt första plattformstest på en av deras existerande kameror gav mycket positiva resultat och säkerhetstesten kommer att fortsätta löpande, berättar Sebastian Schreiber, CEO, SySS.

- Cyber-säkerhet har varit och kommer alltid att vara ett kärnfokusområde för Mobotix. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med branschkollegor, kunder och offentliga myndigheter för att skydda de teknologier som skapar ett säkrare samhälle för oss alla, avslutar Thomas Lausten.


Leverantörer
Till toppen av sidan