SecurityWorldMarket

2019-09-19

 AVD-släckare för lithiumbatterier

Housegard lanserar nu den första EN3-certifierade AVD-släckaren som klarar att släcka bränder i litiumjonbatterier.

Släckaren är på sex liter och den enda som även klarar oberoende tredjepartstester, enligt Melker Lang, produktchef på Housegard.

– Bränder i litiumjonbatterier är ett allt större problem, därför är vi mycket nöjda att nu kunna erbjuda en lösning som är godkänd enligt europeisk standard, säger han.

Redan för cirka två år sedan lanserades den första specialbrandsläckaren för bränder i litiumjonbatterier. Det verksamma släckmedlet AVD har en unik förmåga att kunna släcka den här typen av bränder.

– AVD lägger sig som ett täcke över brandhärden vilket hindrar syretillförseln och kväver branden, säger Melker Lang.


Nu kommer en uppgraderad version, Housegard LITHEX-6, som är testad och godkänd enligt EN3.

– Många myndigheter ställer krav på EN3-certifiering så det här betyder väldigt mycket för vår förmåga att nå ut ännu mer på marknaden, menar Melker Lang.

Den nya släckaren har 1,2 liter mer släckvätska och högre tryck vilket slår ner lågorna snabbare.Housegard erbjuder också femårsbyte av släckmedlet.

Melker Lang ser nu möjligheten att sälja brandsläckaren i hela Norden, även i Norge som har en strängare tolkning av regelverket.

– Housegard LITHEX-6 är den enda brandsläckaren som också är testad och godkänd med oberoende tredjepartester för litiumjonbatterier, vilket betyder att vi är ensamma om att ha en dokumenterad förmåga att släcka den här typen av bränder, kommenterar han avslutningsvis.

Housegard LITHEX-6 finns i dag att köpa hos brandskyddsbolagen i Sverige.


Leverantörer
Till toppen av sidan