SecurityWorldMarket

2017-12-19

Tjänster är nyckeln till tillväxt

Artikelförfattaren Lennart Alexandrie är publisher på säkerhetsförlaget AR Media International.

2017 går mot sitt slut, ett år som handlat mycket om Internet of Things och datasäkerhet samt de kinesiska företagens dominans på videoövervakningsmarknaden.

Säkerhetsbranschen står inför många utmaningar då den i allt högre grad blir en del av IT-branschen. Tekniken måste röra sig mer mot öppna plattformslösningar. Leverantörer som förlitar sig på proprietär teknik riskerar att snabbt förlora marknadsandelar.

Videoövervakningssektorn har redan tagit klivet mot en marknad baserad på öppna plattformar. Den är mogen för att möta kraven som den bredare IT-marknaden ställer. Passerkontrollsektorn är på väg, men har en lång resa då många nationella marknadsledare baserar sitt utbud på i huvudsak proprietär teknik.

Efterfrågan på öppna lösningar öppnar dock upp marknaden för multinationella företag och andra leverantörer som kan erbjuda det. För helt klart är att framtidens kunder inte kommer vilja investera och låsa in sig med proprietära säkerhetssystem. Funktionerna, det vill säga tjänsterna, kommer vara helt avgörande vid köpbeslut.

Marknadens krav är därmed tydliga: tekniken är vägen till bekvämlighet, mer kontroll över anslutna enheter och kostnadseffektiva tjänster som tar TCO (Total Cost of Ownership) och ROI (Return on Investment) till en ny nivå.

Men med IP-baserade system har säkerhetsbranschen att möta ett antal utmaningar. Kompabiliteten är förstås en sådan. En annan är att säkra systemen mot cyberangrepp. Just cybersäkerhet har diskuterats mycket under det gångna året. Framför allt bland tillverkare av videoövervakningsutrustning, då några exempel på kraftfulla nätverksattacker har genererats via hackade säkerhetskameror och NVR-enheter. Det har därför blivit vanligare att tillverkare offentligen kommunicerar ut de ansträngningar som görs för att produkterna ska cybersäkras bättre. Cybersäkerhet har helt enkelt blivit ett konkurrensmedel för tillverkare av produkter för fysisk säkerhet.

En annan utmaning är att skapa proaktiva säkerhetslösningar. Ett exempel är videoanalys, där utvecklingen tagit rejäl fart under året. Artificiell intelligens och ”deep learning” har årets buzzwords på all världens säkerhetsmässor. Det primära syftet med videoanalysen att göra kamerorna proaktiva, så att de reagerar innan något oönskat hinner inträffa eller få full negativ effekt. Det är en viktig utveckling av säkerhetstekniken.

Kinesiska företaget Hikvision har intagit tätpositionen när det gäller att marknadsföra AI och ”deep learning”. Som världens största leverantör av videoövervakningsutrustning har företaget alla förutsättningar att bli en ledande aktör när det gäller videoanalys. Särskilt som deras hemmamarknad är i total avsaknad av lagstiftning som reglerar användning av videoanalys med hänsyn till skydd av den personliga integriteten. Lägg därtill att den största kunden, den kinesiska staten, backar upp den här typen av teknikutveckling. Även Dahua kommer att bli en stark aktör när det gäller videoövervakning med avancerad videoanalys.

De kinesiska bolagens konkurrenskraft bekräftas i IHS Markit-rapporten “Physical Security Equipment & Services Report 2016–2021”. Där anges att den globala marknaden för fysisk säkerhet, det vill säga tjänster och produkter baserad på elektronisk teknik (videoövervakning, passerkontroll och larm) uppgick till 29,2 miljarder dollar år 2016. 29 procent av den omsättningen faktureras av kinesiska bolag. 2021 beräknas den kinesiska andelen uppgå till 38 procent. Tillväxten drivs till stor del av betydande investeringar i videoövervakningsutrustning, en marknad där Kina stod för 42 procent under 2016.

Kina kommer inte att förlora sitt dominanta grepp som global leverantör av säkerhetsprodukter. Återstår för europeiska och nordamerikanska företag att fokusera på att utveckla lösningar för teknikbaserade tjänster som svarar mot de utmaningar som dagens IoT-era representerar. Här ligger trots allt kineserna efter.

Med det sagt vill jag önska alla läsare och annonsörer ett gott slut på 2017 samt ett riktigt gott nytt år!


Leverantörer
Till toppen av sidan