SecurityWorldMarket

2016-04-18

Vi kan påverka människors liv på ett helt annat sätt

Assa AB surfar på en framgångsvåg med en stark inhemsk marknad och en övergång till allt fler elektroniska lås. Detektor träffade Assas vd Urban Doverholt för att diskutera produktutveckling och trender.
– Elektronik kommer in i allt fler produktområden och är här för att stanna, det är inte svårare än så, säger han.

Urban Doverholt har varit vd för Assa sedan maj 2009 och precis som för Assa Abloy-koncernen har det gått bra för Assa under de senaste åren. Bolaget omsätter i dag drygt en miljard kronor och har cirka 350 medarbetare.
– Den svenska marknaden är både stabil och stark och har varit det länge. Sedan jag började har vi vuxit varje år.

Hur ska ni se till att fortsätta växa?
– Det händer mycket på marknaden och det finns ett antal saker vi behöver göra: för oss är innovation och produktutveckling väldigt viktigt. Assa lägger mer än 90 miljoner kronor på produktutveckling per år. Det är viktigt att vi fortsätter att vara innovativa och lanserar produkter som gör det bättre för slutkunderna på den skandinaviska marknaden även om vi har export också.

Hur stor del av er försäljning är export?
– Det är en mindre del. Vi har några stora exportländer: USA, Storbritannien, Norge och Baltikum. Exporten utgör mindre än 20 procent.

Inom vilka produktområden har ni störst tillväxtmöjligheter?
– Elektroniska lösningar växer snabbare än mekaniska.

Hur stor del utgör de elektroniska lösningarna?
– Ungefär 50 procent och de växer väldigt snabbt. Under det tredje kvartalet 2015 utgjorde de elektroniska lösningarna 44 procent, det fjärde kvartalet var det också 44 procent – det varierar kvartalsvis men växer över tid. Sverige och Norge är långt före Danmark när det gäller elektroniska lösningar. Danmark är mer mekaniskt inriktat.

Vad har ni för tillväxtmål?
– Vad vi budgeterar med vill jag inte gå in på. Men vi vill fortsätta att leda marknaden både vad gäller tillväxt och när det gäller att leta och skapa konkreta kundvärden. Sedan kommer det alltid att finnas små nischföretag som har en starkare tillväxt än marknadsledaren. Det finns många duktiga bolag på vår marknad och det finns många bolag som växer eftersom marknaden är stark.

Hur ser ni på produktutveckling?
– Vi har ett nyckeltal som är väldigt viktig för oss och det är hur stor andel av vår fakturering som kommer från nya produkter. Vår definition av nya produkter är att de ska ha varit utvecklade de tre senaste åren. Under det fjärde kvartalet 2015 var det 32 procent och det är ett tecken på att vi får kunderna att använda nya produkter och det är viktigt för oss att vi träffar rätt eftersom vi investerar mycket pengar i utveckling.

Vilken är den största trenden på marknaden just nu?
– Efterfrågan på säkerhet ökar hela tiden och med elektronikens intåg så blir det också fler lösningar som ökar bekvämligheten. Den enskilt största trenden i vår marknad är att man börjar använda allt mer elektronik. När du börjar använda elektroniska lösningar händer ett antal saker, det ena är det som folk kallar Internet of Things – i den 100 procent mekaniska världen kan inte ett lås kommunicera med en annan apparat. I den elektroniska världen kan du skapa en förmåga att olika delar i en lösning pratar med varandra. Det andra med elektroniska lösningar är att du kan utföra saker och ting som har med bekvämlighet och praktiska saker att göra när programvara börjar bli en del av en lösning och det gör att våra slutanvändare får ett bekvämare och bättre liv. Vi kan påverka människors liv på ett helt annat sätt.

Ser du några fler trender?
– Konsolidering, och där är kanske Assa Abloy det tydligaste exemplet av alla. Redan på Carl-Henric Svanbergs tid började vi köpa upp låsbolag runtom i världen och bygga en koncern av det. Vi har fortsatt med det och konsoliderar en fragmenterad bransch genom att köpa de här produktbolagen och integrera dem. Den vanligaste återförsäljaren för oss är en låssmed. Sedan finns det olika trender för företagsmarknaden och för hushåll.

Vad ser du för trender på företagsmarknaden?
– Med internet och elektroniken kopplas allting ihop via molnet och du kan göra saker fjärrstyrt som du inte kunde göra tidigare. Till exempel bidrar vårt HiO-system med teknik i lås eller dörrar som kan kommunicera krypterat med passersystemet. Det här är framtiden på företagssidan, när vi bygger in teknologi i det elektroniska låset som berättar saker för passersystemet. En allt större del av värdet i våra produkter sitter i programvaran.Vi är beroende av att någon bygger tjänster runt de här produkterna, men det är i huvudsak inte vi som ska göra det för vi är ett produktbolag. Däremot kan vi bygga in funktioner som andra kan använda för att bygga sina tjänster.

Och på konsumentmarknaden?
– Förr köpte människor ett lås för att de var tvungna att göra det. Nu köper man för att man vill ha det; köpbeteendet är helt annorlunda. Tidigare hade vi bara mekaniska lås för konsumentmarknaden men 2011 lanserade vi Yale Doorman och nu är det ett varumärke för bostäder och lösningar för hög bekvämlighet. Du kan se status och om till exempel dina barn kommit hem eller gått ut igen. Det finns automatisk låsning och andra saker som helt enkelt gör livet mer bekvämt.

Hur ser du på Security-as-a-Service?
– Jag tror att vi verkligen kan hjälpa företag som Securitas eftersom vi är ett produktbolag. Vi behöver utveckla våra produkter så det går att göra tjänster av dem och kanske hjälpa dem med tankar och idéer om vad man kan bygga för tjänster och tillsammans med slutkunden bygger vi sedan de tjänster som slutkunden vill ha.

Vad är er största utmaning?
– Vi har ett antal utmaningar och ett område som vi inte är nöjda med är exporten. Vi fortsätter att växa på våra största marknader under ledning av vår nya exportchef Ulrika Selendy och Iran är en stor potentiell marknad med 80 miljoner människor. Vi har haft närvaro i landet under alla åren med tuffa restriktioner och nu öppnar det upp sig och vi kommer ha en starkare tillväxt där jämfört med många andra exportländer.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan