SecurityWorldMarket

2015-01-02

Konkurrenterna ska växa tillsammans

Av Henrik Söderlund

I augusti slogs de forna konkurrenterna Multicom Security och Safetel samman. Men redan i början av året rekryterades Stefan Albertsson som vd för att leda arbetet med att skapa en ny gemensam företagskultur. För Detektor berättar han om det nya bolaget, planerna på internationell expansion, nya samarbeten samt nya affärsområden.

När Stefan Albertsson skrev på anställningsavtalet om att bli ny vd för Multicom Security för ett drygt år sedan ställde han frågan varför inte Multicom och Safetel går samman. Han fick inget tydligt svar, men när han påbörjade anställningen i början av 2014 dröjde det inte många dagar innan bolagets ordförande berättade att de tagit initiativ till en sammanslagning.

– Multicom och Safetel har uppvaktat varandra under åren, men av olika anledningar har det aldrig hänt något. Det är svårt att slå ihop två konkurrenter, för vem ska vara chef? Vem ska bestämma över den andre? Eftersom jag var nyrekryterad sågs jag som neutral och även Safetels ägare var nöjda, säger Stefan Albertsson.

Han är helt ny i säkerhetsbranschen men har 20 års erfarenhet av telecom och har arbetat både i Polen, Baltikum och på Irland. Som vd för hemelektronik- och vitvarubolaget Powermill tredubblade han omsättningen på två år innan bolaget såldes. Som vd för Zitius femdubblande han bolagets omsättning på tre år samtidigt som bolaget expanderade internationellt innan även det såldes vidare. Det är erfarenheter som riskkapitalbolagen bakom Multicom och Safetel ansåg passa som handen i handsken för att kunna leda den nya sammanslagningen mellan de båda larmförmedlingsbolagen.

– Jag kan inte säkerhetsbranschen, men litegrann har jag hunnit lära mig under de tio månaderna som jag har varit här. Jag är mer kommersiell än teknisk, jag kan operatörsverksamhet i grund och botten, förstår affärskoncept och har jobbat mycket med kultur- och integrationsprocesser, tillväxt och expansion, säger Stefan Albertsson.

Varför slogs Multicom och Safetel samman?

– Först och främst handlar det om att ge våra kunder ett bra produktutbud på kort och lång sikt. För att vara en stabil leverantör på lång sikt krävs storlek och genom sammanslagningen blir vi en större aktör som får bättre möjligheter till produkt- och marknadsutveckling. Jag tror att vår överlevnad kommer att hänga på att vi kan erbjuda allt mer krävande produkter och för att kunna investera i dem måste vi bli större, säkerställa vår plats i värdekedjan och täcka in fler segment på marknaden. Jag tror på ett ökat samarbete med de större säkerhetsföretagen där vi kommer att spela en allt större roll. Vi måste förändra affärsmodellen tillsammans med våra samarbetspartners.

Finns det fler fördelar?

– Multicom och Safetel kompletterar varandra produkt- och marknadskonceptsmässigt: båda jobbar i Sverige och Norge. Multicom är stora i Sverige och lite mindre i Norge. För Safetel är det tvärtom. Multicom har traditionellt sett varit starkare på högsäkerhet och Safetel på mellansegmentet. Det finns även fördelar ur effektivitetssynpunkt, vi har ungefär samma återförsäljare.

Varför har sammanslagningen inte gjorts tidigare?

– Det undrar också. Båda parter har nog hoppats kunna besegra den andre men under resans gång han man vunnit respekt för varandra. Dessutom tror jag att tajmingen var bra nu och jag själv var kanske en del av lösningen eftersom jag är neutral.

Vad är viktigast för dig som ny vd?

– Innan sammanslagningen var det viktigaste att öka kundmedvetenheten i företaget. Men så fort sammanslagningen kom på min agenda så har det handlat det om att skapa en gemensam kultur. Vi ska slå ihop ett svenskt och ett norskt bolag och, om jag uttrycker mig lite vårdslöst; vi ska slå ihop en uppstickare och en gammal monopolist, ungefär som Telia och Tele2. Det är fyra väsentligt skilda kulturer eftersom båda bolagen finns i både Sverige och Norge. Det är en extremt komplex process som vi går igenom.

Hur ska den nya kulturen se ut?

– Det ska inte vara den enes eller den andres kultur, utan vi ska plocka det bästa ur två världar och framför allt få cheferna i organisationen att jobba på ett ödmjukt och prestigelöst sätt. Själv känner jag mig lika mycket Safetel som Multicom, jag hann knappt landa i Multicom innan jag började tänka Multicom-Safetel. Det får inte bli storebror och lillebror, Sverige och Norge, långsam och snabb. Vi ska skapa något nytt tillsammans. Här i Sverige flyttade Safetel in i Multicoms nya lokaler den 22 oktober och i Norge har Securinet (som Multicom heter i Norge) flyttat in i Safetels lokaler.

Hur långt har ni kommit med integrationen?

– Längre än förväntat. All personal har redan fått tillfälle att arbeta med kultur- och integrationsfrågan tillsammans för att underlätta samarbetet i företaget. Tyvärr är det några som måste lämna företaget, men så är det när bolag slås samman. Vi har lyckats upprätthålla försäljningen på samma nivå som det var tänkt även utan sammanslagningen. Den större delen av arbetet med sammanslagningen är klar även om arbetet fortsätter. Styrelsen är väldigt nöjd.

Vad ska det nya bolaget heta?

– Vårt mål är att presentera ett nytt namn, en ny varumärkesplattform och grafisk profil under det första kvartalet 2015. Det finns en stor styrka med de namn som finns i dag och vi vill ta tillvara de bådas styrkor på bästa sätt. Det finns mycket känslor kring namn och det är viktigt att de utanför företaget känner igen oss men också att alla medarbetare är med på tåget.

Tillsammans omsatte bolagen knappt 400 miljoner kronor, varav Multicom stod för 60 procent. Hur ser du på framtida tillväxt?

– Det finns inget uttalat tillväxtmål ännu eftersom det är så nytt. Det viktigaste just nu är att få ut de synergier som sammanslagningen ger och bibehålla tillväxten. Men jag tror att vi kan växa med 10 procent om året. Multicoms tillväxt har stått stilla de senaste åren medan Safetel har vuxit med ungefär 20 procent årligen, vilket beror på att Safetel har varit verksamma på en delmarknad med ett större kundunderlag.

Hur ska ni växa?

– På tre sätt. För det första kommer Telenor att släcka ner PSTN-nätet (det fasta telefonnätet) i Norge, vilket ger oss fantastiska möjligheter eftersom många kommer att behöva byta larmöverföring och varför inte samtidigt se till att få larmöverföringen säkrad och övervakad? Även det svenska PSTN-nätet kommer att släckas ned, men här tar det längre tid. För det andra kommer vi att stärka vår position i Danmark genom ett partneravtal och vi tittar även på att gå in i ytterligare något land i norra Europa och/eller i Baltikum. Det blir troligtvis med hjälp av en partner eller med hjälp av våra återförsäljarpartners. Vi kommer att starta ett partnersamarbete på den norska marknaden för en produkt och det blir ytterligare ett samarbete med en annan partner för både den svenska, norska och danska marknaden. Men jag kan inte säga mer förrän det är klart.

Och så ska ni hitta nya affärsområden?

– I dag säkrar vi larmförbindelser men vi kan säkra vilken kommunikation som helst. Vi ska förflytta det här företaget från att säkra och övervaka larm till att säkra och övervaka kritisk kommunikation. Brand och inbrott har vi och det tillhör kritisk kommunikation, men det finns massor av andra möjligheter.

Som vadå?

– Ett exempel är badhusen i Sverige som ska ha en viss nivå av klor i vattnet. Där skulle vi kunna ligga och "polla" och se till att det håller sig inom vissa riktvärden. Gör det inte det så skickar vi en signal till styrsystemet – eller ännu bättre – tillsammans med styrsystemet regleras nivån automatiskt samtidigt som ett larm kan skickas om något behöver göras av en människa och inte av en maskin. Att på ett säkert sätt lösa kommunikationen för att styra och reglera el, värme, tvättstugebokning, hissar och dörrar för fastighetsägare är en annan möjlighet. I de lösningar som många använder idag för fastighetsstyrning på distans finns – som vi sett i tidningarna den senaste tiden – stora säkerhetsbrister. Vi har redan tekniken och samarbetspartners för att säkra den typen av kommunikation i dag.

Vad är er största utmaning?

– Internt sett är det att ett bolag med två starka kulturer ska få en stark kultur. Ser man externt så är utmaningen att befästa vår position med vår unika kompetens och få omgivningen att ta för självklart att det vi gör är en del i en större process och att vi gör det så bra att ingen annan ens får tanken att "det där ska jag göra". En annan extern utmaning är att hitta nya affärsmöjligheter och nyttja vår kärnkompetens inom dem. Det gäller att växa i lagom takt.

Finns det ett uttalat mål om att ni vill bli uppköpta?

– Det finns det "by default" eftersom vi ägs av riskkapitalister. Men vi är inte inne i någon försäljningsprocess. Vi är i ett uppbyggnadsskede eftersom vi slagit ihop två bolag. Men självklart blir det en exit så småningom.

Hur ser ni på att göra förvärv?

– Det kan komma, men inte under de närmsta månaderna. Vi vill inte välta omkull båten som vi sitter i. Nu väljer vi i stället ett antal partnersamarbeten som gör att vi inte stökar till det i organisationen. Men när vi ger oss in i nya affärsområden och börjar arbeta mot fastighetsägare och kommuner kan det bli aktuellt med förvärv för att få in kompetens i bolaget. Samma sak kan ske om vi ska etablera oss i ett annat land. Men det viktiga just nu är att våra återförsäljare och partners ska känna att sammanslagningen innebär att de har fått en bättre aktör med bättre erbjudande, bättre kvalitet, snabbare processer och som är mer flexibel i sina lösningar, inte att det har blivit ett bolag mindre.

Du nämnde tidigare att ni behöver förändra er affärsmodell.

– Vi måste passa in och bli mer flexibla i vår affärsmodell med de större säkerhetsföretagen för att bli en bättre partner till dem. Jag ser det som att vi ska vara en partner snarare än att de är våra återförsäljare. Men jag vill inte säga exakt hur det ska se ut ännu.

IP, mobilt, fast nät – vart barkar tekniken för larmöverföring?

– Teknikvalet kommer att bli mindre och mindre viktigt framöver, alla vill ha en lösning som fungerar, sedan om det är IP, fast nät eller mobilt ska inte spela så stor roll.


Leverantörer
Till toppen av sidan