SecurityWorldMarket

2019-01-17

Trender och lite spekulationer för 2019

Artikelförfattaren; Lennart Alexandrie, publisher på säkerhetsförlaget AR Media International.

Vi skriver 2019 och känslan är att det blir ett år som på flera sätt kommer skilja sig från 2018 och de närmast föregående åren. En orolig börs och ett osäkert utrikespolitiskt läge signalerar om sämre tider.

För säkerhetsbranschen i Sverige ser det dock inte särskilt mörkt ut, även om en möjlig lågkonjunktur kan ha en negativ påverkan. Efterfrågan på såväl bemannade som teknikbaserade säkerhetstjänster består. De skattefinansierade rättsväsendet klarar inte att på egen hand skapa ett tryggare Sverige.

Säkerhetsbranschens resurser krävs för att hålla en acceptabel trygghetsnivå. Det har många kommuner redan insett, då de i allt högre grad tar hjälp av ordningsvakter. Investeringarna i säkerhetsteknik är också ansenliga inom den offentliga sektorn. Polisens allt större satsningar på kameraövervakning, är ett bra exempel på det.

Vilka företagsförvärv kan vi vänta oss?
Vad händer då på säkerhetsmarknaden i övrigt? Ja, helt klart kommer vi få se fortsatta förvärv inom en rad områden. Assa Abloy är ju en konstant förvärvsmaskin och kommer så förbli under 2019. Frågan är om vi får se en ny typ av förvärvsstrategi från lås- och passerkontrollföretaget. Historiskt är det många lås- och dörrtillverkare som köpts upp och betydligt färre objekt som representerar elektronisk passerkontroll eller ID-kontroll-sektorn. En tänkbar och logisk affär i det mer högteknologiska segmentet skulle kunna vara att Assa Abloy-företaget HID Global förvärvar Nexus. Självklart spekulerar jag bara, men visst är det en intressant match?

Nokas provocerar
Att Prosero Security och Great Security fortsätter dammsuga marknaden på installationsföretag och säkerhetsintegratörer är förstås lågoddsare. Frågan är hur länge de får hålla på innan de själv förvärvas. Hittills har både Securitas och Stanley Security varit passiva när det gäller förvärv. När får vi se dem agera med förvärv i Sverige? Och är Bravida en tänkbar köpare av bolag, eller ska deras säkerhetsverksamhet mer ses mer som ett potentiellt förvärvsobjekt? Slutligen, kommer Nokas låta sig nöjas med förvärvet av Avarn Security i Sverige? Det norska bolagets framfart i Norden är säkert provocerande för Securitas som nu fått en allt starkare konkurrent. Hur kommer Nokas samarbete med Sector Alarm (som köpt en betydande aktiepost i Nokas) utvecklas? Helt klart är att Nokas allt starkare engagemang i Sverige påverkar dynamiken på marknaden? Uppfriskande!

Kritisk kommunikation – svensk exportprodukt
Ett intressant företag att följa är Addsecure som gjort flera strategiska förvärv på de senaste två åren. Ett svenskt bolag som i botten är en marknadsledande leverantör av säkra larmöverföringar i Sverige har vidgat sitt perspektiv och ska nu växa inom kritisk kommunikation i Europa. Det blir en spännande resa att följa.

Apropå larmkommunikation så måste man också framhålla det betydligt mindre entreprenörsledda Dualtech som med imponerande innovation och tydlig marknadsstrategi växt starkt de senaste åren, inte minst på exportmarknader. Hur länge kommer nuvarande ägarstruktur bestå? Med sin öppna kommunikationsplattform erbjuds möjligheter att skapa kundanapassade tjänsteaffärer som borde kunna intressera större industriella spelare., exempelvis Axis vars produktportfölj innefattar videoövervakning, passerkontroll och ljud, men där larm ännu inte har inkluderats. Dualtechs teknologi kan komplettera Axis portfölj och Axis kan föra ut Dualtech på den globala marknaden. Allt är möjligt, när man spekulerar fritt.

Tjänstebaserade lösningar vinner mark
Förutsättningarna för att integratörer och installationföretag ska kunna haka på tjänstefieringstrenden förbättras avsevärt av att allt fler genomtänkta molntjänster lanseras på säkerhetsmarknaden. De medverkar till att tjänsteförsäljning kan fortsätta ta andelar från timdebitering och produktförsäljning, även om det är långt ifrån den nivå som IT-säkerhetssektorn kan visa upp.

En kategori som har en allt svårare situation är de renodlade distributörerna av säkerhetsprodukter. I allt väsentligt lever de på volymförsäljning då prismarginalerna blivit allt mer pressade. Många brottas med tankar kring hur de ska hitta en väg in i framtidens tjänstesamhälle. Ska bli spännande att följa detta leverantörssegment under 2019 och kommande år.

Att marknaden för fysisk säkerhet går mot tjänstebaserade lösningar är ett faktum. Vi kommer tydligt märka av den trenden under 2019 är då allt fler företag baserar en ökande del av sin omsättning på just tjänsteaffärer med en månatligt tick från olika typer av avtal. Det är där framtidens säkerhetsaffärer ligger.

Lennart Alexandrie
Publisher
AR Media International
lennart.alexandrie@armedia.se


Leverantörer
Till toppen av sidan