SecurityWorldMarket

2018-12-11

Spännande år går mot sitt slut

Lennart Alexandrie, Publisher, AR Media International.

Så går 2018 mot sitt slut. Några större avvikelser från 2017 kan man inte säga att det har innehållit. Företagsförvärven har fortsatt. Det kanske intressantaste förvärvet på marknaden för fysisk säkerhet skedde i början av året, nämligen när Motorola köpte de senaste årens tillväxtmaskin, det kanadensiska videoövervakningsföretaget Avigilon. Köpeskillingen landade på en 1 miljard dollar.

När det gäller rena teknikbolag har mycket av förvärven handlat om just videoövervakningsföretag. Men i höstas förvärvade UTC det amerikanska företaget S2, som har sin grund i passerkontrollsystem, men som utvecklat en plattform som även hanterar videoövervakning. Särskilt intressant blir förvärvet då UTC redan har Lenel bland sina dotterbolag och delar av ledningen i S2 kommer just från Lenel.

I Europa har det också skett flera uppköp, men ett av de allra intressantaste är en nordisk affär, nämligen Nokas köp av Avarn Holding, som med verksamhet i både Sverige och Finland (det som tidigare var G4S i båda länderna) omsätter 2,8 miljarder. Förvärvet, som godkänts av Konkurrensverket, sätter verkligen Nokas på kartan som en utmanare till Securitas.

I Sverige är det framför allt Prosero Security och Great Security som står för intressanta förvärv. Båda bolagen har på några få år växt enormt. Prosero, som omsätter cirka 600 miljoner kronor, har svarat för sex olika förvärv under året, varav fem av dem i grunden är låsbolag. Två av dessa är norska låsföretag. Det sjätte bolaget, Swedsecur, är en systemintegratör inom säkerhetsområdet. Det har varit lite tyst om Prosero sedan i somras då Stefan Sandström fick lämna VD-posten i bolaget för att ge plats åt Mikael Norlander.

Great Security, som också närmar sig 600 miljoner kronor, har gjort tre förvärv under året. Samtliga har varit svenska bolag med fokus på installation och integrerade lösningar. Det började med Norrköpingsföretaget Lisu, som förvärvades i januari. I oktober köptes Göteborgsföretaget Trust Security och i november var det Stockholmsregionen som förstärktes med förvärvet av Nacka Lås och Larm.

I övrigt kan man konstatera att Torbjörn Ferndahl, som sedan 2015 varit Säkerhetsbranschens VD, lämnade organisationen. Uppdraget att leda Säkerhetsbranschen gick till Joakim Söderström, som tidigare var nationellt ansvarig för polisens kameraövervakning. Samtidigt aviserades att paraplyorganisationen Swesec gått samman med Säkerhetsbranschen, vilket innebär att deras delbranschföreningar (SLR, SEM Group, Svebra och GBF) blivit associerade medlemmar i Säkerhetsbranschen. Tanken är förstås att det ska bli en branschorganisation där alla ingående företag ska ha direkt medlemskap i Säkerhetsbranschen. Överenskommelsen mellan Säkerhetsbranschen och Swesec får ses som ett första steg mot en sådan utveckling. Att ärendet är högt prioriterat hos Säkerhetsbranschen råder ingen tvekan om. Swesecs ordförande, Urban Doverholt, utsågs till vice VD i Säkerhetsbranschen i samband med samgåendet. Och i maj 2019 lämnar Björn Eriksson sin post som ordförande, vilket betyder att det rimligen blir Urban Doverholt som tar över ordförandeklubban. Däri ligger möjligheter att knyta de båda organisationerna närmare varandra. Det blir dock ingen enkel uppgift.

Slutligen kan man väl konstatera att det råder fortsatt optimism hos säkerhetsföretagen. Säkerhetseventet Skydd på Stockholmsmässan blev en kvittens på det. Stort intresse hos besökarna som sågs sondera såväl bland utställarna för att se lösningar på olika säkerhetsproblem, men också för att inhämta kunskap och inspiration vid de olika seminariescenerna.

Att Skydd lockade nästan 10 000 personer är ett styrkebesked för hur viktigt trygghetsfrågorna och säkerhetstänkandet är i Sverige. Evenemanget status bekräftas av att såväl kronprinsessan Victoria, justitieminister Morgan Johansson som ÖB Micael Bydén och förre statsministern Fredrik Reinfeldt var med och bidrog med scenframträdanden under de tre Skydd-dagarna.


Leverantörer
Till toppen av sidan