SecurityWorldMarket

2019-08-12

Webb-tv: Så kan kameraövervakning förebygga brott

Detektor TV har intervjuat kriminologen Eric Piza,, docent vid City University of New York (John Jay, College), som på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (Brå) författat den hittills mest omfattande rapporten som sammanfattar forskning om kamerabevakning. Han klargör att videoövervakning kan förhindra brott, och inte bara i parkeringshus, så som ofta framhålls. 

– Sättet som polisen använder kameror på bestämmer till stor del hur effektiva kamerorna kommer att vara, säger han.

Detektor TV träffade Eric Piza vid konferensen #TrygghetNU i Stockholm, där han var huvudtalare. Han säger att videoövervakning kan örebygga brott men att det beror på flera faktorer, till exempel var kamerorna har installerats.

– Det är också mycket viktigt hur polisen använder kamerorna i deras brottsförebyggande operationer, och om dessa beslut fattas korrekt så är svaret är ja ¬– videoövervakning kan förhindra brottslighet. Det verkar fungera allra bäst om videoövervakning är en del av en större proaktiv insats från polisen för att förhindra brott.

Ett viktigt resultat i den senaste forskningen om videoövervakning är att det kan förebygga brott i flera olika miljöer.

– Forskningen föreslår nu att videoövervakning kan fungera effektivt i bostadsområden och det är viktigt att komma ihåg eftersom tidigare forskning tydde på att kameror endast var effektiva på parkeringsplatser, säger han.

I klippet diskuterar Eric Piza också videoövervakning i Sverige och varför videoövervakning i den svenska debatten länge inte ansågs kunna förhindra brott.

Eric Piza, #TrygghetNU, video


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan