SecurityWorldMarket

2020-02-06

VD-skifte på Nordic Alarm och ISG

Jonas Malmgren blir ny VD för både Nordic Alarm och ISG Systems från och med den 1 mars.

Nu tar ISG Systems och Nordic Alarm nästa steg i sin utveckling och bygger en ny organisation för fortsatt expansion och utveckling och i syfte att ge ett ännu mer attraktivt erbjudande till sina kunder och marknaden. Martin Sirvell, nuvarande VD, går över till ägarbolaget Lagercrantz Group och Jonas Malmgren tar över rollen som VD.

Jonas Malmgren, som nu blir ny VD för både Nordic Alarm AB och ISG Systems AB från och med den 1 mars 2020, förklarar varför dessa förändringar nu sker.

– Vi ska vidareutveckla våra positioner inom alla våra affärsområden: Säkerhet, Infrastruktur och Process & Automation. Inom Säkerhet ska vi stärka vår position som den ledande integratör av komplexa, driftssäkra system till kunder med stora värden att skydda. Inom Infrastruktur samt Process & Automation ska vi fortsatta vara Nordens ledande partner inom avancerade och intelligenta kamerasystem, säger han.

− Vi får mycket positiv respons på vår personliga, kundnära och engagerade stil. Det ska vi fortsätta med. Det ska bli fantastiskt kul att fortsätta vår resa tillsammans med alla engagerade medarbetare på ISG Systems och Nordic Alarm. Vi agerar på en marknad med hård konkurrens, så att leverera varje enskilt projekt över kundens förväntan är A och O.

Martin Sirvell, som nu blir Vice President Communications inom Lagercrantz Group, ser också fram mot förändringen.

– Det känns tryggt att lämna över VD-rollen till Jonas. Vi har jobbat nära varandra i flera år nu och han är kunnig inom våra specialistområden, en bra ledare för organisation och tar ett stort ansvar för våra kunder. Jag har trivts väldigt bra som VD för dessa båda bolag och jag är stolt över att bolagen har utvecklats positivt. Nu får jag möjlighet att utveckla ISG System, Nordic Alarm och samtidigt stötta fler bolag inom Lagercrantz Group, säger han.

– Vi har haft positiv tillväxt under de senaste åren och vi har levererat många nya projekt till både befintliga och nya kunder. Vi har samtidigt adderat vår tjänstportfölj med t ex molntjänster och vidareutvecklat våra egna produkter inom överordnade säkerhetssystem och realtidsvideo.

Martin Sirvell kommer i sin nya roll inom Lagercrantz Group fokusera på förvärv.

– Jag ser flera intressanta tilläggsförvärv inom vår bransch. Lagercrantz Group kombinerar fördelarna med en stark ägare med möjligheten att självständigt driva och utveckla nischade teknikföretag, kommenterar han avslutningsvis.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan