SecurityWorldMarket

2022-08-17

USAs försvarsmakt beställer Flir-markdrönare för 640 miljoner kronor

Flir har fått en order om att leverera markdrönare till den amerikanska armén för drygt 62 miljoner dollar, det vill säga cirka 640 miljoner kronor.

Teledyne Flir Defense, en del av Teledyne Technologies Incorporated, har fått en tilläggsorder värd 62,1 miljoner dollar från US Armed Services för sina avancerade Centaur-robotar. Den amerikanska armén, marinen och andra ledningscentraler beställde nästan 500 fler av dessa obemannade marksystem, inklusive extra reservdelar, antenner och monteringssatser. Tilläggsordern höjer värdet på det ursprungliga kontraktet Man Transportable Robot System Increment II (MTRS Inc. II) från cirka 190 miljoner dollar till mer än 250 miljoner dollar.

Markroboten Teledyne Flir Centaur används för att inaktivera ammunition (UXO) som inte har exploderat, explosiva anordningar, landminor eller utför liknande farliga uppgifter. Operatörer kan snabbt koppla olika sensorer och nyttolaster till roboten för att hantera olika situationer, inklusive avvärja kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) hot.

Sedan 2020 har Teledyne Flir tillkännagett order på totalt mer än 1 800 markdrönare från armén, marinen, flygvapnet och marinkåren.

"Vår Centaur-plattform fortsätter att visa sig vara en av de mest mångsidiga och eftertraktade taktiska obemannade markfordonen (UGV) för att stödja Amerikas militär", säger Tom Frost, general manager för Unmanned Ground Systems på Teledyne Flir Defense.

Teledyne Flir Centaur är en medelstor UGV som kan upptäcka, bekräfta, identifiera och kassera faror. Den har avancerad kamerautrustning, en manipulatorarm som når 1,80 meter och klarar att gå i trappor. Modulära nyttolaster kan användas för *CBRN-detektering (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot) och andra uppdrag.

Teledyne Flir Defense har också nyligen lanserat två nyuppgraderade markrobotsystem – Packbot 525 man-transportable UGV och Kobra 725 heavy payload UGV.Leverantörer
Till toppen av sidan