SecurityWorldMarket

2019-07-12

Undersökning: Digitala medarbetare ger mer framgångsrika företag

VMware, en ledande innovatör inom företagsprogramvara, har släppt sin årliga rapport om digitala arbetsverktyg och digital arbetsmiljö samt hur dessa påverkar verksamheten. Studien visar att företag med hög tillväxt som investerar i medarbetarnas digitala arbetsmiljö har större möjligheter att uppnå sina tillväxtmål, skapa en progressiv kultur, behålla medarbetare och betraktas som en bra arbetsplats av de anställda.

I Sverige uppger knappt hälften av de anställda (43 procent) att flexibilitet i digitala arbetsverktyg påverkar deras beslut att söka eller acceptera en anställning på ett företag. 70 procent av de svenska respondenterna uppger också att deras nuvarande arbetsgivare bör lägga större vikt vid digitala verktyg och digital arbetsmiljö.

För att företag ska kunna dra fördel av digital teknik på arbetsplatsen och skapa en bra digital arbetsmiljö behövs ett närmare samarbete mellan HR och IT. För många anställda är det oklart vem som är ansvarig för att skapa en positiv digital arbetsmiljö. 43 procent av de anställda i Sverige vet inte om de ska kontakta HR eller IT kring dessa frågor och 33 procent upplever att den otydligheten gör det svårare för dem att få en bra digital arbetsmiljö.

Dessutom visar de europeiska resultaten i undersökningen att de undersökta verksamheterna med högre tillväxt uppfyller fler faktorer för digital arbetsmiljö, i snitt sex faktorer mot tre till fyra för de med lägre tillväxt. Faktorer för digital arbetsmiljö är bland annat att de anställda har tillgång till enheter, verktyg, appar och teknik oavsett var de utför sitt arbete. De mindre framgångsrika företagen eller de med lägre tillväxttakt är mindre benägna att ge medarbetare frihet att arbeta från en egen privat enhet (37 procent), ge tillgång till applikationer som gör att anställda kan vara produktiva från dag ett (40 procent) och tillhandahålla applikationer på vilken enhet som helst för verksamhetens viktigaste arbetsuppgifter (exklusive e-post) (55 procent) jämfört med de som har högre tillväxt (75, 70 respektive 92 procent).

74 procent av medarbetarna i Sverige vill också att HR och IT ska samarbeta bättre. Bara fem procent av respondenterna uppger att HR och IT samarbetar på deras arbetsplats i nuläget. Åtta av tio medarbetare tycker att HR bör få större ansvar för att förbättra den digitala arbetsmiljön.

Diskussionen om digital transformation fokuserar ofta bara på tekniken och glömmer en viktig faktor i en framgångsrik strategi, nämligen att kunna locka och behålla de bästa medarbetarna. För att konkurrera om de bästa medarbetarna bör företag prioritera den digitala arbetsmiljön, som spänner över såväl teknik som arbetssätt och kultur, säger Kristine Dahl Steidel, chef för VMwares affärsenhet End User Computing i EMEA.

Att leverera bra digital arbetsmiljö påverkar också medarbetarnas inställning till arbetsgivaren. De svenska respondenter som säger att deras verksamhet ger dem möjlighet att jobba varifrån de vill på ett lika enkelt sätt som från kontoret är betydligt mer stolta över sin verksamhet än anställda på företag som inte ger möjlighet att arbeta fritt (65 procent jämfört med 33 procent). De anställda med bra digital arbetsmiljö är också mer benägna att hävda att deras verksamhet har en progressiv kultur (71 procent mot 26 procent), och anser att deras arbetsplats är ett bra ställe att jobba på (71 procent mot 26 procent) och att arbetsplatsen erbjuder bra balans mellan arbete och fritid (66 procent mot 30 procent).

Bland de respondenter i Sverige som uppger att det finns utmaningar att leverera en optimal digital arbetsmiljö, uppger 42 procent att bristen på förståelse för vad de anställda vill ha som det största hindret, följt av att digital arbetsmiljö inte är prioriterat i verksamheten (18 procent). Nästan två tredjedelar (63 procent) av de anställda upplever att de inte har något att säga till om när det gäller verktygen de använder på jobbet, trots att 86 procent av IT-beslutsfattarna tror att de har givit de anställda möjlighet att göra sin röst hörd på detta område.

Chefer som har för avsikt att förbättra den digitala arbetsmiljön bör anamma digital workspace, ett koncept som VMware tog fram för tre år sedan. En digital arbetsplattform främjar en modern digital arbetsmiljö, vilket är avgörande för befintliga och nya medarbetare, samt för att förbättra andra viktiga verksamhetsmål, säger Kristine Dahl Steidel.

Undersökningen genomfördes under mars och april 2019 då totalt 3600 personer intervjuades i EMEA-området (Europa, Mellanöstern och Afrika). Av de 3600 som ingick i undersökningen var 1800 anställda, 900 IT-beslutsfattare och 900 HR-chefer. De svenska resultaten baseras på totalt 200 respondenter från Sverige.


Leverantörer
Till toppen av sidan