SecurityWorldMarket

2019-10-13

Två tredjedelar av industriföretagen rapporterar inte it-säkerhetsincidenter

Mer än två tredjedelar av alla industriföretag (67 procent) rapporterar inte it-säkerhetsincidenter, trots allt högre förväntningar på organisationer att efterfölja säkerhetsrutiner med GDPR (General Data Protection Regulation) och IEC (International Electrotechnical Commission), visar en ny undersökning av Kaspersky.

I undersökningen uppger fler än hälften (52 procent) av respondenterna att deras företag har drabbats av säkerhetsincidenter som direkt har brutit mot uppsatta säkerhetsregelverk.

Kasperskys forskare menar att rättsliga åtgärder eller skadat rykte kan vara anledningar till att företag undviker att rapportera incidenter. 63 procent av respondenterna i undersökningen uppger att ett skadat förtroende hos kunderna kan ha betydande konsekvenser på affärsverksamheten.


Leverantörer
Till toppen av sidan