SecurityWorldMarket

2018-11-02

Trögt kvartal för Tagmaster

Tagmaster delårsrapport för perioden januari till september 2018 visar på ett tredje kvartal där nettoomsättningen minskade med 2,6 procent till 43,8 miljoner kronor (45,0).

Rörelseresultatet (EBITDA) under kvartalet landade på 3,2 miljoner kronor (4,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,3 procent (9,0) . Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (2,3) och resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,01). Vidare rapporteras att Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,5 miljoner kronor (4,3)

Inkråmsaffär i Frankrike
Under den aktuella perioden förvärvade Tagmaster, via ett nybildat bolag, alla tillgångar hänförliga till IoT-specialisten Hikobs sensorprodukter, nätverkssystem och deras data- och insamlingsplattform samt relevant personal som är baserade i Grenoble (Frankrike). Köpeskillingen uppgick till cirka 1 miljon euro och finansieras via egna bankmedel.

Niomånadersrapport
För årets första nio månader Januari – september var nettoomsättningen 151,5 miljoner kronor (137,5) och rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 11,8 miljoner kronor (14,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8% (10,2). Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 miljoner kronor (9,5) och per aktie var resultatet 0,02 (0,05). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 miljoner kronor (15,8.)

Kostnadssänkningar
Enligt Tagmasters VD har försäljningen under tredje kvartalet präglats av semestermånaderna och av att Tagmaster har tagit bort vissa produkt/tjänsteområden med lägre marginaler för att förenkla verksamheten. 

– Tidigare gjorda neddragningar börjar ge resultat och visar sig i en lägre kostnadsnivå. Kassaflödet har påverkats negativt av utbetalningar på cirka 4 miljoner kronor hänförliga till tidigare annonserade personaldragningar, säger han.

En bit kvar till brittisk lönsamhet
Jonas Svensson framhåller också att Tagmasters engelska verksamheter, CA Traffic och CitySync, börjar skörda frukterna av den pågående integrationen men har fortfarande en bit kvar för att nå upp till lönsamhetsmålen.

– Kostnadsbesparingarna är i princip färdiga och vi arbetar vidare med att utöka våra sälj- och marknadsresurser, hävdar han.

Frankrike på rätt väg
Jonas Svensson menar vidare att Tagmasters franska verksamheter har under perioden visat tillfredställande momentum där Balogh fortsatt visar en bra utveckling.

– Personalminskningarna inom Balogh är i princip slutförda och vi har snart en önskvärd kostnadsnivå på organisationen som kan leverera bra lönsamhet även vid lägre försäljningsnivåer., säger han

– Magsys har tagit flera projekt med CA Traffics lösningar på den franska marknaden och har även påbörjat introduktionen av CA Traffics managementsystem för trafiklösningar. Franska staten har ambitionen att öka anslagen för att främja cykeltrafik i städerna och Magsys och CA Traffic kommer tillsammans erbjuda lösningar och vara en del av denna spännande marknad. CitySyncs produkter har anpassats till franska marknaden och kan nu marknadsföras i full skala, säger Jonas Svenson.

Kompletterande IoT-produkter
Han menar också att förvärvet av Hikob förstärker Tagmasters närvaro ytterligare, på den franska marknaden för smarta städer.

– Deras IoT produkter är ett strategiskt viktigt komplement till både våra parkeringslösningar och till våra trafiklösningar. Hikob är en av pionjärerna av sensorprodukter för användning tillsammans med laddstationer för elbilar. Man arbetar även med sensorer för miljö och väder, säger Jonas Svensson.

Svensson ser framför sig att Hikobs produkter ska säljas av CA Traffic i Storbritannien, av TagMaster i Norden och att vissa av Tagmasters internationella säljkanaler kan börja sälja Hikobs produkter under 2019. Han berättar också Tagmaster påbörjat rekryteringar för att förstärka sina sälj- och marknadsresurser i Frankrike..

I linje med förväntan
När det gäller kvartalsrapporten menar Jonas Svensson att den är i linje med förväntan, med hänsyn till att Tagmaster railförsäljning är lägre under 2018, med fortsatt mycket utvecklingsarbete kring nya produkter för vägtullslösningar som beräknas vara klara under Q4.

– Tagmaster fortsätter med lanseringen av CA Traffics, nu även av Hikobs, produkter på den nordiska marknader och på medellång sikt så ser vi en bra tillväxt på denna marknad, kommenterar han.

– Vi har kommit långt i arbetet med integreringen av våra gjorda förvärv men det är värt att påpeka att volymvariationen kan vara märkbar mellan kvartal och år då bland annat vår Rail-affär är volatil till sin karaktär, säger Jonas Svensson avslutningsvis.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan