SecurityWorldMarket

2023-05-22

Transformationen av den fysiska säkerhetsbranschen går för långsamt

Artikelförfattaren Lennart Alexandrie är grundare av AR Media och redaktör på tidningen Detektor.

Teknikutvecklingen går nu rasande snabbt. Med framstegen följer dynamiska effekter avseende kundernas efterfrågan och leverantörernas villkor. På marknaden för fysisk säkerhet har digitaliseringen inte slagit fullt igenom som i många andra branscher. Kompetensbrist är en hämmande faktor, menar Lennart Alexandrie i sin ledarspalt i tidningen Detektor (2/2023), som här återges i sin helhet.

Branschen för fysisk säkerhet är inte sprungen ur IT-branschen, utan har formats i en tid där den analoga elektroniken var allenarådande. Så kompetensbehovet när det gäller nätverksbaserad teknik är stort, inte minst när det gäller intelligent videoanalys och hur den ska användas för att fungera effektivt i ett säkerhetssystem.

Kunskapsglapp – en hämmande faktor

AI, deep learning och machine learning är begrepp som blivit väl etablerade i säkerhetsbranschen de senaste åren till följd av de stora teknikframsteg som gjorts. Och här går utvecklingen med raketfart. Men det finns också hämmande faktorer, exempelvis kunskapsglappet hos de leverantörer som förväntas leverera intelligenta videoövervakningslösningar. En annan hämmande faktor är att branschen tidigare gjort utfästelser kring intelligent videoövervakning och skapat förväntningar som inte har infriats.

Lägstanivån är för låg

Nu är tekniken förfinad och kan fungera mycket bra även i utmanande utomhusmiljö. Men det krävs kompetens av utförarna, såväl hos integratörer som installatörer. För kamerorna ska ju sättas upp, konfigureras och mixas och samverka med annan teknik samt hanteras av människor. Visst, det finns många duktiga systemleverantörer, men lägstanivån är för låg och när slutkunder drabbas av den slår det tillbaka på hela branschen.

Utbildning är nyckeln

Utbildning är förstås nyckeln till branschens utveckling. Men dagens fabrikatsoberoende utbildningar är vanligen kopplade till dagens försäkringsnormer som bedrivs av normutfärdaren SSF eller av Säkerhetsbranschen (Säkerhetsuniversitetet). Dessa utbildningar syftar till att företag ska kunna bli certifierade enligt SSF-normer av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) eller Svensk Certifiering, men har väldigt lite att säga om den teknikutveckling vi ser idag. De mest uppdaterade utbildningarna om hur modern teknik ska installeras och användas görs av tillverkare – men de når vanligen bara en begränsad målgrupp och kan trots allt inte kallas fabrikatsoberoende.

Transmission mot tjänstebaserade affärsmodeller

Jämte AI är molnlösningar den största megatrenden och med molnlösningarna har allt fler Security as a Service-koncept börjat ta form. Vanligen handlar det om renodlad videoövervakning som tjänst (VSaaS) eller passerkontroll som tjänst (ACaaS), men det finns även mer omfattande tjänstekoncept där till och med funktioner bortom säkerhet ingår.

Med ett ”as-a-service-koncept” följer en tjänsteorienterad affärsmodell, det vill säga att kunden betalar för de tjänster som den använder och att leverantörer tar ut en – vanligen månatlig – abonnemangskostnad av kunden. Abonnemangskostnaden ska täcka hårdvaru- och mjukvarukostnader, uppgraderingar, support med mera. Och kunden – som slipper tunga initiala teknikkostnader och att allokera personal som ska hantera säkerhetssystem – får med abonnemanget en driftkostnad i stället för en investeringskostnad.

Viktig roll för branschorganisationerna

Det här är inga konstigheter, IT-branschen är i det stora hela uppbyggd med denna affärsmodell och i allt väsentligt fungerar många branscher så, från bilbranschen till optikerbranschen (jo, jag abonnerar på mina glasögon), men hur ska små och medelstora företag, som i decennier haft en traditionell affärsmodell och debiterat för material och för arbetade timmar, kunna göra en omställning till en tjänsteorienterad affärsmodell? Många tvekar och känner oro inför den minst sagt existentiella frågan, hur genomför jag en transformation av bolaget så att det kan positionera sig på den digitaliserade marknaden?

Här kan branschorganisationer ta initiativ till utbildning och hjälpa sina medlemsföretag att hitta sin väg in i transformationen. Helt enkelt hjälpa dem till överlevnad.

Handlar om utveckling och överlevnad

För med den långsamma takt som transformationen i säkerhetsbranschen sker nu finns risk att närliggande branscher, som kommit längre i sin digitalisering, kan se chansen att addera säkerhetstjänster till sitt erbjudande.

Lennart Alexandrie

Publisher, och grundare AR media InternationalLeverantörer
Till toppen av sidan