SecurityWorldMarket

2019-04-16

Thomas Lundin tar styrelseplats i Sensec

Thomas Lundin, ny styrelseledamot i Sensec.

Thomas Lundin har valts in i säkerhetsföretaget Sensecs styrelse. Thomas har ett mångårigt förflutet i säkerhetsbranschen, bland annat som VD för G4S i Sverige och i Bravida Fire & Security. Han har också haft och har ett flertal styrelseuppdrag i säkerhetsrelaterade organisationer som SSF Stöldskyddsföreningen och inte minst Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD), där Thomas Lundin är styrelseordförande.

Sensec poängterar att Thomas Lundins stora erfarenhet av att arbeta med förändringsledning, operativ ledning, kontraktshantering, M & A och snabb tillväxt inom servicebranschen. Vidare framhävs hans förmåga till att driva turnaround-projekt, strategisk utveckling och implementering av operativ excellens inom lågmarginaler.

"Stark, visionär och dedikerad ledare som enkelt kan få alla medarbetare och överordnade engagerade i alla slags projekt. Med en ledarstil baserad på stark tro på människor och med tydliga krav på prestanda", skriver Sensec i ett pressmeddelande. 

Förutom Thomas Lundin, har Christine Bennborn, finansdirektör för Tengbomgruppen AB, valts in i Sensecs styrelse. och ledande befattningshavare i koncernledningen. Hon har varit verksam i branschen i över 25 år och arbetat för företag som ABB, Alstom, Bombardier, Mercedes-Benz och Aviator, inklusive arbetande och boende utomlands i 10 år. Christines expertis är ekonomisk förvaltning och hon har visat framgång med att utforma och genomföra strategier, omstrukturera organisationen och styra olika fusions- och förvärvsprocesser, skriver Sensec i sitt pressmeddelande.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan