SecurityWorldMarket

2021-06-09

Tempest vill förvärva Örestad Industribevakning

Tempest Security har idag tecknat en avsiktsförklaring (LOI) avseende förvärv av Örestads Industribevakning AB med dotterbolag. Avsiktsförklaringen är exklusiv och en formell due dilligence process inleds.

Örestads Industribevakning AB grundades 1966 och verkar primärt i Skåne. Bolaget har gått in i sitt femte decennium som bevakningsföretag och är därmed ett av Sveriges äldsta företag i bevakningsbranschen. Bolaget är verksamt inom traditionell bevakning, parkeringstjänster och fastighets- och åtgärdstjänster och utgår från Malmö och Lund.

Bolaget har under de senaste åren visat en stabil omsättning. Räkenskapsåret 31 augusti 2020 omsatte bolaget 29,8 Mkr (2019: 25,6 Mkr), med ett rörelseresultat om 3,1 Mkr (2019: 0,5 Mkr).

Tempest Security avser att förvärva 100 procent av kapitalet och röster. Säljarna kommer att kvarstå som anställda i bolaget. I och med detta kommer sedvanlig due diligence-process inledas för skyndsam fortsatt process. Tillträde till bolaget beräknas till den 1 oktober.

– Örestads Industribevakning AB kommer betyda mycket i Tempest Securitys tillväxtplaner. De är en stark aktör på den lokala marknaden och kommer bidra positivt till Tempest Security resultat. Det kommer även att innebära att Tempest Security med den utökade geografiska närvaron kommer kunna attrahera nya kundgrupper med nationella behov, säger Andrew Spry VD Tempest Security AB.

– Genom Örestads Industribevakning AB och vår tidigare etablering i Köpenhamn ser vi nu även en stor möjlighet att kunna erbjuda samordnade leveranser av kvalificerad säkerhet för hela den expansiva Öresundsregionen vilket vi sett en efterfrågan av, kommenterar Andrew Spry. avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan