SecurityWorldMarket

2020-07-28

Tempest Security tecknar avtal med Allied Universial i USA

Igår tecknade Tempest Security ett ramavtal med Allied Universal (AUS), en av USA:s största leverantörer av anläggningstjänster och säkerhetstjänster om att bli samarbetspartner i Sverige.

AUS har globalt över 200 000 anställda och omsätter 8,3 miljarder dollar primärt i USA och Canada. AUS europeiska närvaro är framförallt i Storbritannien.

Avtalet skapar möjligheter för Tempest att hjälpa AUS vid säkerhetsleveranser till AUS globala kunder och kontrakt och omfattar såväl stationär- och ronderande bevakning likväl som tjänster inom Risk solutions så som personskydd, eventsäkerhet och konsultativa tjänster.

Avtalet innehåller inga garantier om volymer och estimat är svåra att ge då det är beroende av vilka avtal AUS ingår. Förfrågningar finns redan om leverans av bevakningstjänster i flera europeiska länder samt för Risk Solutions tjänster inom hela EMEA regionen. Tempest tjänster kommer att bli en integrerad del i de globala offerter som AUS lämnar och tjänster som AUS levererar.

– Vi på Tempest har stora förhoppningar på det här avtalet, Med det hoppas vi att under de kommande åren kunna nå kunder vi tidigare inte fått möjlighet att offerera i samband med de globala upphandlingarna. Jag ser AUS som en intressant partner att samarbeta med då de likt oss haft en oerhört stark tillväxtresa, säger Tempest Securitys VD Andrew Spry.

Tempest Security för sedan en längre tid enskilda uppdrag åt AUS inom uniformerad bevakning inom EU samt personskyddstjänster i EMEA-regionen.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan