SecurityWorldMarket

2020-12-22

Tempest Security etablerar verksamhet i Danmark

Igår erhöll Tempest Security auktorisationer för bevakningsverksamhet i Danmark för sitt dotterbolag Tempest Security A/S.

Auktorisationen omfattar såväl traditionella bevakningstjänster som personskyddstjänster.

– Satsningen på Danmark är strategiskt viktigt då vi såväl etablerar oss i den expansiva Öresundsregionen likväl som att det är en pusselbit för vår aviserade paneuropeiska satsning säger Andrew Spry, VD på Tempest Security.


Verksamheten planeras att starta med de första kunderna under januari månad och kommer under första halvåret skalas upp.

Genom detta har Tempest Security personskyddsauktorisationer i alla skandinaviska länderna vilket är något som efterfrågats av många kunder, anligt Andrew Spry.

– Med uppstarten av den danska verksamheten har Tempest Security nu möjlighet att leverera skandinaviska bevakningsavtal vilket vi ser ett ökande intresse för, säger han.


Leverantörer
Till toppen av sidan